Tiedekunnan uutiset Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Metsätieteilijät olivat modernin luonnonvarataloustieteen pioneereja

Helsingin yliopiston väitöstutkimuksen mukaan varhaiset metsätieteilijät olivat monessa suhteessa neoklassisen pääoma- ja investointiteorian ja siten myös nykyisen luonnonvarataloustieteen pioneereja.

Esa-Jussi Viitalan väitöskirjassa tarkastellaan, kuinka metsien taloudellista käyttöä ohjaavat perusperiaatteet syntyivät ja kehittyivät Englannissa ja Saksassa. Samalla osoitetaan, kuinka monet metsätalouden pitkäaikaiset kiistat johtuvat näiden periaatteiden pohjalle rakentuvan ns. Faustmannin mallin ja sen laajennusmahdollisuuksien puutteellisesta ymmärtämisestä sekä syvälle juurtuneesta käsityksestä maasta, luonnosta ja metsistä erityisenä pääomana.

- Luonnonvarataloustieteellisen ja metsäekonomisen ajattelun kehitys on kytkeytynyt laajempiin yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin muutoksiin sekä niiden taustalla vaikuttaneisiin eurooppalaisiin aatevirtauksiin jo vuosisatoja. Tämä traditio jatkuu yhä, Viitala toteaa.

Vaikka joitakin nykyisiä ajattelutapoja tai teorioita saatetaan pitää itsestään selvinä, niiden valtakausi hieman laajemmassa katsannossa voi olla yllättävän lyhyt ja vaikutukset tuntemattomia. Esimerkiksi neoklassinen talousteoria, johon suurin osa nykyisestä taloustieteestä pohjautuu, on vain runsaan sadan vuoden ikäinen.

- Nykymuotoinen ympäristö- ja luonnonvarataloustiede syntyi vieläkin myöhemmin. Metsien kiertoaikoihin suhteutettuina monet uusiutuvien luonnonvarojen taloudelliseen käyttöön ja käsittelyyn liittyvät ajattelutapojen muutokset ovat tapahtuneet verrattain äskettäin, Viitala muistuttaa.

Enemmän ajallista ulottuvuutta


Tutkijan mukaan elämme nykyään eräänlaista murrosvaihetta sen suhteen, kuinka metsät ja luonto kytketään taloudelliseen ajatteluun ja sen valtavirtaan.

 - Väitöskirjani pyrkii tuomaan lisää ajallista ulottuvuutta ja sitä kautta laajempaa ymmärrystä metsä- ja luonnonvarataloustieteelliseen keskusteluun. Tällaista näkökulmaa tarvitaan erityisesti nyt, kun raakapuun kysynnän ennakoidaan kasvavan merkittävästi, mutta Suomen nykyiset metsävarat ovat selvästi nykyisestä poikkeavaan metsien kasvatukseen ja käyttöön pohjautuvan paradigman lopputulosta, Viitala toteaa.     

MML, VTM Esa-Jussi Viitala väittelee perjantaina 11.3.2016 klo 12 Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”The emergence and early development of forest resource economic thought: From land and forest valuation to marginal analysis and vintage capital models”. Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Metsätalo, Unioninkatu 40, sali 6.

Vastaväittäjä toimii dosentti Ulla Lehmijoki Helsingin yliopistosta (politiikan ja talouden tutkimuksen laitos) ja kustoksena professori Olli Tahvonen Helsingin yliopistosta (metsätieteiden laitos).

Sähköinen julkaisu on luettavissa osoitteessa https://helda.helsinki.fi/handle/10138/160226


Lisätietoja:
Esa-Jussi Viitala
040 801 5513
esa-jussi.viitala@luke.fi