Tiedekunnan uutiset Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Tulevaisuusrahaston tuoton jakaminen 2017

 

Lisätiedot ja yhteydenotot:
tutkimushallinnon asiantuntija Riitta Väänänen
riitta.vaananen|at|helsinki.fi
puh. 0503160570

Helsingin yliopiston strategiassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti yliopisto käynnisti vuonna 2010 varainhankintakampanjan. Tätä tarkoitusta varten yliopisto perusti Tulevaisuusrahaston, jonka kautta kanavoidaan yksityiset lahjoitukset yliopiston peruspääomaan. Rahaston sääntöjen mukainen tarkoitus on Helsingin yliopiston tulevaisuuden kannalta tärkeiden strategisten hankkeiden toteuttaminen. Lahjoittajat ovat voineet esittää yliopistolle toiveita lahjoitetun pääoman tuoton käytöstä. Päätöksen Tulevaisuusrahaston tuoton kohdistamisesta on tehnyt rehtori.

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta jakaa Tulevaisuusrahaston tuottoa 114 000 euroa tutkimukseen vuodelle 2017 seuraavasti:


Maatalouselinkeinon edistäminen ja kehittäminen, alkutuotanto ja sen talouskysymykset
40 000 euroa

  • tuetaan alan väitöskirjatasoista tutkimustoimintaa
  • hakemuksia käsittelee yliopistonlehtori Leena Rantamäki-Lahtinen


Ravitsemustutkimus – sisältää sekä ihmisten että eläinten ravitsemustutkimuksen
40 000 euroa

  • jatko-opiskelijoiden tekemä ravitsemustutkimus
  • hakemuksia käsittelevät prof. Marja Mutanen ja prof. Jarmo Valaja.


Maaseutututkimus, aluetutkimus tai maaseudun ja kaupungin vuorovaikutus
20 000 euroa

  • hakemuksia käsittelee prof. Timo Sipiläinen


Kemianteollisuus, lannoitteet, kasvinsuojeluaineet 14 000 euroa

  • hakemuksia käsittelee prof. Pirjo Mäkelä

Tutkimustoiminnan tukemiseen osoitettua rahoitusta haetaan
e-lomakkeella 30.11.2016 mennessä.

Rahoitus maksetaan henkilökohtaisena apurahana, jos rahoituksen saaja ei ole palvelussuhteessa yliopistoon rahoituskauden aikana. Jos rahoituksen saaja on palvelussuhteessa yliopistoon, voidaan rahoitus osoittaa saajan käyttöön määrärahana hakijan omaan laitokseen. Myönnetty rahoitus tulee käyttää kokonaisuudessaan vuoden 2017 aikana.