Tiedekunnan uutiset Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Ehdota tiedekunnan Vuoden vaikuttaja –palkinnon saajaa!

Kuka on viime aikoina edistänyt alamme tunnettuutta ja vaikuttavuutta erityisen ansiokkaasti? Tunnetko jonkun, joka kekseliäästi edistää tutkimuksen ja elinkeinoelämän vuorovaikutusta, osallistuu aktiivisesti keskusteluun oman alansa asiantuntijana tai on vaikkapa niittänyt tiedekunnalle mainetta maailmalla?

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan Vuoden vaikuttaja -palkinto

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta edistää uusiutuvien luonnonvarojen vastuullista käyttöä tekemällä korkeatasoista, soveltavaa tutkimusta, kouluttamalla bioalan ja liiketoiminnan osaajia sekä olemalla aktiivisesti mukana yhteiskunnallisessa keskustelussa.

Vuosittain jaettava Vuoden vaikuttaja -palkinto myönnetään tunnustukseksi esimerkillisestä ja vaikuttavasta työstä yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen saralla.

Palkinnon saaja voi olla yksittäinen henkilö, ryhmä, yksikkö tai yhteisö, joka on merkittävällä tavalla

  • edistänyt maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opetuksen ja tutkimuksen tulosten käytettävyyttä ympäröivässä yhteiskunnassa tai
  • kehittänyt tiedekunnan ja sen sidosryhmien yhteistyötä tai
  • lisännyt tiedekunnan kansallista tai kansainvälistä näkyvyyttä ja mainetta tai
  • muutoin merkittävällä tavalla edistänyt tiedekunnan yhteiskunnallisten tehtävien toteuttamista.

Palkinnon suuruus on 1 000 euroa. Palkituiksi voivat tulla maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan henkilöstön jäsenet, opiskelijat, alumnit ja yhteistyökumppanit.

Ehdotuksia palkinnon saajaksi voivat tehdä yliopistoyhteisön jäsenet ja tiedekunnan alumnit. Vuoden 2016 palkintoa koskevat ehdotukset perusteluineen pyydetään toimittamaan 27.05.2016 mennessä e-lomakkeella.

Lopullisen päätöksen palkinnon saajasta tekee maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan dekaani tiedekunnan yvv-toimikunnan esityksestä. Palkinto jaetaan tiedekuntailtapäivässä kesäkuussa 2016.

Lisätiedot: yhteyspäällikkö Suvipäivikki Mikola, p. 02941 58014, suvipaivikki.mikola(at)helsinki.fi.