Tiedekunnan uutiset Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Huippututkimusta poronhoidon ekonomiasta

Porohoito

NordForsk on myöntänyt rahoituksen neljälle uudelle arktisen tutkimuksen huippuyksikölle vuosille 2016 - 2020. Näistä yksi on norjalaisen Øystein Holandin johtama monitieteinen poronhoidon tutkimusprojekti ”Reindeer Husbandry in a Globalizing North – Resilience, Adaptations and Pathways for Actions”.

Huippuyksikköön osallistuu tutkijoita Norjasta, Ruotsista, Suomesta, Kanadasta, Britanniasta ja Uudesta Seelannista. Projekti jakaantuu viiteen osa-alueeseen, joista ”Economics of reindeer husbandry” osaa johtaa professori Olli Tahvonen Helsingin yliopiston metsätieteiden laitokselta. Projektin muita keskeisiä tutkimusteemoja ovat poron genetiikka ja evoluutiobiologia, porotalous ja maankäyttö, porotalouden sopeutuminen ilmastomuutokseen ja porontalouden arkeologia sekä vertaileva antropologia.

Taloustieteen osassa laajennetaan Antti-Juhani Pekkarisen (HY), Jouko Kumpulan (Luke) ja Olli Tahvosen kehittämää poronhoidon bioekonomista optimointimallia. Mallilla voidaan arvioida poropopulaation taloudellisesti optimaalista kokoa ja ikä- ja sukupuolirakennetta sekä esimerkiksi maankäytön muutosten ja petojen vaikutuksia porotalouden kannattavuuteen. NordForsk projektissa mallia laajennetaan sisältämään talvisten laidunolosuhteiden stokastiikan vaikutukset poropopulaation koon sekä ikä- ja sukupuolirakenteen adaptiiviseen säätelyyn.

 

Teksti: Jukka Lippu