Tiedekunnan uutiset Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Metsät, metsien käyttö ja ilmastomuutos -seminaari 21.1.2016

Metsät, metsien käyttö ja ilmastomuutos -seminaari
Ajankohta torstai 21.1. 2016, klo 15.15 - 18.00
Paikka: Helsingin yliopisto, Viikki, Infokeskus Korona (Viikinkaari 11), sali 2 (alakerta). Seminaari on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Metsät, metsien käyttö ja ilmastomuutos ovat herättäneet runsaasti keskustelua julkisuudessa ja aihe on aktiivisen tutkimuksen kohteena sekä Suomessa että kansainvälisesti.

Metsien sisällyttäminen uuden ilmastosopimuksen ja Euroopan Unionin tuleviin täsmennyksiin tulee olemaan suomalaisen ilmasto- ja metsäpolitiikan keskeisiä kysymyksiä. Suomen ilmastopaneeli julkaisi aiheesta tuoreen raportin ja vastaavaa kansainvälistä raporttia valmistellaan suomalaisten tutkijoiden johtamana EASAC:n pyynnöstä (European Academies Science Advisory Council). Keskusteluissa on esitetty useita näkökulmia ja ristiriitaisiakin tutkimustuloksia, joista on kiinnostavaa keskustella samassa tilaisuudessa. Seminaarin alustajat edustavat monipuolisesti eri tieteenaloja ja alan aktiivitutkijoita.

Seminaari aloittaa samalla Viikin taloustieteen ja metsätieteiden laitoksen yhteisen Ympäristö- ja Luonnonvaraekonomian kandi- ja maisteriohjelman ”Viikki interdisciplinary environmental and natural resources discussions” -keskustelusarjan.

Alustajat:
Jaana Bäck HY: Pohjoisten metsien merkitys ilmastolle
Pekka Kauppi Hy: Hakata vai säästää? –Metsät ja ilmastomuutos
Jari Liski SYKE: Metsät ja ilmastonmuutoksen hillintä
Jyri Seppälä SYKE: Metsien hyödyntämisen ilmastovaikutukset ja hiilinielujen kehittyminen
Olli Tahvonen HY: Metsätalouden optimoinnista ilmastomuutoksen olosuhteissa

Pj Markku Ollikainen HY

Olli Tahvonen ja Markku Ollikainen