Tiedekunnan uutiset Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Huomattava metsäalan palkinto professori Annikki Mäkelälle

Maailman metsäntutkimusorganisaatioiden kansainvälinen unioni IUFRO myönsi metsänhoitotieteen professori Annikki Mäkelälle Scientific Achievement Award -palkinnon hänen tieteellisistä ansioistaan metsäntutkimusalalla.

Annikki Mäkelä sai palkintonsa lokakuussa IUFRO:n maailmankongressin juhlavissa avajaisissa Salt Lake Cityssä, Yhdysvalloissa. Joka viides vuosi järjestettävässä kongressissa palkitaan aloillaan meritoituneita tutkijoita. Tällä kertaa palkinnon sai kymmenen tutkijaa eri maista.

Pohjoismaihin, saati Suomeen, palkintoja on saatu harvakseltaan.

-Mukavalta tuntuu tällainen tunnustus oman alan väeltä, professori Mäkelä sanoo.

Palkinto tulee arvostetulta suunnalta. IUFRO on maailman metsäntutkijoiden tapaamispaikka. Eläväinen organisaatio järjestää tutkijatapaamisia ja kokouksia. Myös nuorille metsäalan tutkijoille on omaa toimintaa. Jäsenorganisaatioita on noin 700 yli sadassa maassa.

-IUFRO ottaa yhteiskunnallisesti kantaa metsien merkitykseen. Myös kehitysmaiden metsäntutkimusta tuetaan, Mäkelä kertoo.

Ekologia mukaan malleihin

IUFRO:n toiminta on jakautunut metsätieteen eri osa-alueita edustaviin divisiooniin eli alajaostoihin, joista yhden työssä Annikki Mäkelä on ollut pitkään mukana. Hän perusti 1990-luvulla työryhmän, jossa edistettiin tuolloin uutta ajattelua edustaneiden prosessipohjaisten eli ekologian huomioivien mallien käyttöä metsien käytön suunnittelussa.

-Siihen aikaan aiheelle oli vahvasti tilausta. Nyt prosessimallit ovat yleisesti käytössä eri puolilla, Mäkelä kertoo.

Viime vuosina Annikki Mäkelä on tutkimuksissaan pyrkinyt kytkemään malleja entistä paremmin muuttuviin ympäristötekijöihin. Häntä kiinnostaa ilmastonmuutoksen vaikutus metsien kasvuun. Erityisesti paikallisuus ja sen tuottamat eroavaisuudet tuovat jännitystä tutkijan työhön.

-Metsämalleissa ei voida yleistää sitä, mitä jossain muualla on todettu tapahtuvan ympäristön muuttuessa. Ilmaston lisäksi monet tekijät, kuten puiden perimä ja ravinteiden saanti, vaikuttavat metsien kasvuun. On kiinnostavaa selvittää, miten voidaan ennustaa tietyn alueen puiden reagointia ilmastonmuutokseen, Mäkelä kertoo.

-Vaikka kokeellista tietoa eri prosesseista on paljon, on vielä paljon tutkittavaa siinä, miten se suhteutetaan metsien kasvun mallitukseen.

Lue lisää IUFRO:sta >> http://www.iufro.org/iufro/

Teksti ja kuva: Sanna Schildt