Tiedekunnan uutiset Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Tulevaisuusrahaston tuoton jakaminen 2015

Helsingin yliopiston strategiassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti yliopisto käynnisti vuonna 2010 varainhankintakampanjan. Tätä tarkoitusta varten yliopisto perusti Tulevaisuusrahaston, jonka kautta kanavoidaan yksityiset lahjoitukset yliopiston peruspääomaan. Rahaston sääntöjen mukainen tarkoitus on Helsingin yliopiston tulevaisuuden kannalta tärkeiden strategisten hankkeiden toteuttaminen. Lahjoittajat ovat voineet esittää yliopistolle toiveita lahjoitetun pääoman tuoton käytöstä. Päätöksen Tulevaisuusrahaston tuoton kohdistamisesta on tehnyt rehtori.

Rehtori on myöntänyt maatalous-metsätieteelliselle tiedekunnalle Tulevaisuusrahaston tuottoa 67 000 euroa vuodelle 2015 tutkimustoiminnan tukemiseen seuraavasti:

 

Maatalouselinkeinon edistäminen ja kehittäminen, alkutuotanto ja sen talouskysymykset
20 000 euroa
tuetaan alan väitöskirjatasoista tutkimustoimintaa
hakemuksia käsittelee prof. Pekka Mäkinen

Ravitsemustutkimus – sisältää sekä ihmisten että eläinten ravitsemustutkimuksen
20 000 euroa
jatko-opiskelijoiden tekemä ravitsemustutkimus
hakemuksia käsittelevät prof. Hely Tuorila ja prof. Jarmo Valaja

Maaseutututkimus, aluetutkimus tai maaseudun ja kaupungin vuorovaikutus
20 000 euroa
hakemuksia käsittelee prof. Pekka Mäkinen

Kemianteollisuus, lannoitteet, kasvinsuojeluaineet
7 000 euroa
hakemuksia käsittelee prof. Helinä Hartikainen

Tutkimustoiminnan tukemiseen osoitettua rahoitusta haetaan alla olevalla e-lomakkeella 30.11.2014 mennessä. Rahoitus maksetaan henkilökohtaisena apurahana, jos rahoituksen saaja ei ole palvelussuhteessa yliopistoon rahoituskauden aikana. Jos rahoituksen saaja on palvelussuhteessa yliopistoon, voidaan rahoitus osoittaa saajan käyttöön määrärahana hakijan omaan laitokseen. Myönnetty rahoitus tulee käyttää kokonaisuudessaan vuoden 2015 aikana. Rahoituksen käytöstä raportoidaan tiedekunnan talouspäällikölle 30.11.2015 mennessä.

Hakulomakkeelle >>