Tiedekunnan uutiset Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Ruralia-instituutti yhdistyy maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan

Seinäjoella ja Mikkelissä toimiva Ruralia-instituutti yhdistyy osaksi Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellistä tiedekuntaan. Ruralia on tällä hetkellä Helsingin yliopiston alainen instituutti. Asiasta päättää lopullisesti yliopiston hallitus 15.10.2014.

Yhdistymisen taustalla on yliopiston rakenteellinen kehittäminen. Yliopiston rehtorin aloitteesta Ruralia-instituutti ja maatalous-metsätieteellinen tiedekunta käynnistivät loppusyksystä 2013 selvityksen, jonka tavoitteena oli tunnistaa nykyistä syvemmän toiminnallisen yhteistyön mahdollisuuksia.

- Ruraliasta tulee vuoden 2015 alusta tiedekunnan alainen erillislaitos. Kyseessä on alkuvaiheessa hallinnollinen yhdistyminen. Olennaisia henkilöstövaikutuksia ei odoteta tulevan, maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan dekaani Marketta Sipi kertoo.

Ruralia-instituutti jatkaa kuten se on toiminut tähänkin asti. Tiedekunnan kanssa yhteisiä hankkeita on jo nyt käynnissä useita ja ne luovat hyvän pohjan yhteistyön kehittämiselle.

Yhdistymisen jälkeen tiedekunnan tutkimus kattaa koko ketjun perustutkimuksesta soveltavaan tutkimukseen ja tutkimustiedon hyödyntämiseen.

- Ruralia puolestaan pystyy syventämään ja laajentamaan toimintansa tiedepohjaa. Toiminnallinen yhteistyö tiivistyy tulevina vuosina molempia hyödyttävällä tavalla, dekaani Sipi sanoo.

Yhdistymisen tavoitteena on panostaa monitieteisiin kansainvälisiin ja kansallisiin tutkimushankkeisiin sekä syventää tutkimusyhteistyötä ja hyödyntää kummankin yksikön erityisosaamista ja verkostoja.

-Ruralia-instituutti on monitieteinen maaseudun kehittämiseen erikoistunut yksikkö. Hallinnollinen yhdistyminen vahvistaa yhteyttä maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa tehtävään tutkimukseen, mutta ei heikennä Ruralian kumppanuutta myöskään muihin tärkeisiin tiedekuntiin ja yliopiston yksiköihin. Jatkossakin Ruralialla on johtokunta, jossa on edustus yliopiston eri tiedekunnista sekä tärkeistä yhteistyötahoista, Ruralian johtaja Sami Kurki summaa.

Myös opetusyhteistyötä perus- ja jatkokoulutuksessa tiivistetään. Täydennyskoulutuksessa ja koulutusviennissä panostetaan aloihin, joilla on kysyntää.

Lisätiedot:
Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan dekaani Marketta Sipi marketta.sipi@helsinki.fi, 02941 58517, 050 5903183
Ruralia-instituutin johtaja Sami Kurki sami.p.kurki@helsinki.fi, 02941 40338, 0500 811232