Tiedekunnan uutiset Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Kukkia ja kunniakirjoja

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta jakaa vuosittain palkinnot hyvälle opettajalle, edellisen vuoden parhaalle väitöskirjalle ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen edistäjänä onnistuneelle tiedekuntalaiselle.

Jämäkkä ja kannustava

Tänä vuonna Hyvä opettaja -palkinnon sai yliopistonlehtori Sanna Kanerva elintarvike- ja ympäristötieteiden laitokselta. Ehdotukset palkittavista tulevat tiedekunnan opiskelijoilta. Kanervaa ehdottaneilla KTT:n opiskelijoilla oli opettajastaan paljon ylistävää sanottavaa.

- Sanna Kanerva on ansioitunut luennoitsija, joka ottaa opiskelijat huomioon opetusmetodeissaan ja kannustaa oheismateriaalin käyttöön. Esimerkiksi Maaperätieteen perusteet -kurssilla hän selvensi mainiosti monelle hiukan haastavaa kemiaa. Pienin pistokokein hän piti kurssin porukan valveutuneena koko kurssin ajan aina tenttiin saakka. Vaikka aihe oli haastava ja kurssi raskas, Sanna sai kurssin tuntumaan helpolta ja tieteen alan mukavalta. Kaiken kaikkiaan hän pitää jämäkän linjan, mutta jättää oman osuutensa myös opiskelijan harteille, ehdottajat perustelivat.

- Tämä on paras kiitos, jonka tästä työstä voi saada. Yritän jatkaa samaan malliin, kunnianosoituksesta iloisesti yllättynyt Sanna Kanerva sanoi.

Huippuhyvistä parhain

Vuonna 2013 oli tiedekunnassa ennätysvuosi väitöskirjojen määrässä. Kaikkiaan 48 väitöskirjaa arvosteltiin ja niistä kuusi sai korkeimman kiittäen hyväksytty -arvosanan. Tästä joukosta vuoden 2013 parhaana väitöskirjatyönä palkittiin Tommaso Raffaellon työ Pathogenomics of the Heterobasidion species : Functional analysis of the HaHOG1 MAP kinase.

- Erinomaisia töitä oli todella paljon, joten tyydyn sanomaan voittajasta vain että se on tooosi hyvä, palkinnon jakanut tutkimuksesta vastaava varadekaani Jari Valkonen kehui.

Väitöskirjansa artikkeleissa Raffaello pureutuu juurikääpään ja sen tuhomekanismeihin geenitasolla. Työtä ohjannut professori Fred Asiegbu eritteli Raffaellon työn ansioita tarkemmin.

- Joka päivä Suomen metsäteollisuus menettää satatuhatta euroa juurikäävän aiheuttamien tuhojen takia. Tommaso Raffaellon juurikääpätutkimus on ajankohtainen panos hyvin monimutkaiseen ja haastavaan ongelmaan, jolla on suuri merkitys Suomen taloudelle, Asiegbu kertoi.

- Metsänsuojeluun soveltuvien innovaatioiden tuottaminen on vaativa tehtävä, jossa Raffaello on tehnyt uraauurtavaa ja koko alaa eteenpäin vievää tutkimusta.

- Yksin ei elämässä voi saavuttaa mitään. Tukea tarvitaan aina - lämpimät kiitokset siis kaikille kollegoille, Tommaso sanoi.

Ajankohtainen ja kansainvälinen

Nyt toista kertaa jaetun Vuoden vaikuttaja -palkinnon nappasi professori Markku Ollikainen taloustieteen laitokselta. Ollikaisen asiantuntemusala, ympäristö- ja luonnonvarataloustiede, liittyy tämän hetkisiin suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin kuten ilmastonmuutokseen, Itämeren saastumiseen sekä kestävän maatalouden, metsätalouden ja kaivostoiminnan edistämiseen.

Professori Ollikainen on tuonut alaansa erittäin merkittävällä tavalla yhteiskunnan käyttöön sekä politiikantekijöille että suurelle yleisölle. Hän kirjoittaa usein lehtiin ajankohtaisiin ympäristökysymyksiin tarttuvia yleisökirjoituksia, ja hän on toistuvasti nähty ja kuultu haastateltava radiossa, televisiossa ja lehdistössä.

- Ollikaisen yhteiskunnallisella vaikuttamisella on myös kansainvälisiä ulottuvuuksia. Hän on esimerkiksi vuonna 2013 käynnistänyt yhteistyön, jossa opetetaan China Development Bankin johtajistolle, miten ympäristönäkökohta voidaan ottaa huomioon rahoituspäätöksissä. Hänet valittiin myös hiljattain Ilmastopaneelin puheenjohtajaksi, palkintoa ehdottaneet tiedekuntalaiset perustelivat.

- Palkinnon olisi voinut antaa koko ympäristöekonomian oppiaineelle. Sen tutkimuskysymykset ovat niin ajankohtaisia ja yhteiskunnassa kiinnostavia, Ollikainen kiitteli.

Palkinnot jaettiin perinteisesti Tiedekuntailtapäivässä 15.5. Kuhunkin palkintoon kuuluu tuhannen euron stipendi.

Teksti ja kuvat: Sanna Schildt