Tiedekunnan uutiset Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Metsäalan korkeakoulutetuille avautuu ovi täydennyskoulutukseen

Metsäalan muutoksen kanssa painivat metsänhoitajat, metsätalousinsinöörit sekä muut metsäalan korkeakoulutetut ovat jo pitkään toivoneet parempia mahdollisuuksia täydennyskoulutukseen. Nyt se toteutuu: Metsämiesten Säätiö myönsi Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenialle rahoitusta metsäalalla työskentelevien korkeakoulutettujen täydennyskoulutuksen kehittämiseen.

Metsäala muuttuu nopeasti, mikä heikentää alalla työskentelevien koulutuksen ja työtehtävien yhteensopivuutta, todettiin alkuvuodesta valmistuneessa metsäalan koulutuksen esiselvityksessä.

– Neljäsosa tällä vuosituhannella valmistuneista metsänhoitajista on töissä kokonaan alan ulkopuolella. Lisäksi metsäalalla työssä olleilla on koulutuksen ja työtehtävien välillä vastaamattomuutta. Varsin tuoreista metsänhoitajista joka kolmas olikin opiskellut tavoitteena toinen tutkinto, yliopistonlehtori Mika Rekola metsätieteiden laitokselta kertoo.

Tarvetta täydentää perustutkinnossa hankittua osaamista näyttäisi olevan runsaasti.

– Uutta halutaan oppia niin yleistaidoista, kuten johtamisesta, kuin metsäalan uusista ilmiöistäkin. Esimerkiksi biotalous, ekosysteemipalvelut ja lainsäädännön muutokset kiinnostavat.

Täydennyskoulutus käynnistyy loppuvuodesta.

Työelämän kaipaamia taitoja opetussuunnitelmiin

Metsämiesten Säätiö myönsi rahoitusta myös Metsäalan korkeakoulutuksen osaamistarpeet ja täydennyskoulutus (KOOT) -yhteistyöhankkeelle, jonka toteuttavat Helsingin yliopiston metsätieteiden laitos ja Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos.

– Meillä ei ole ollut metsäalalle täydennyskoulutusta vuosikymmeniin, joten nyt käynnistyvän, uudella tavalla toteutettavan koulutuksen yhteyteen on hyvä liittää koulutuksen tutkimusta, koulutuspäällikkö Anu Väinölä Palmeniasta toteaa.

Hankkeen pohjana olevassa selvityksessä esiin nousseita työelämässä edellytettäviä taitoja, kuten ajankäytön suunnittelua ja -hallintaa, sommitellaan tuleviin opetussuunnitelmiin.

– Kolmivuotiseksi suunniteltu KOOT-hanke seuraa täydennyskoulutuksen vaikuttavuutta ja kehittää osaamistarvekartoituksia, kertoo hankkeen vetäjä Mika Rekola. Tutkimuksessa kehitetään menetelmiä osaamistarpeiden havainnollistamiseksi ja konkretisoimiseksi tavoitteena työelämän ja koulutuksen aito vuoropuhelu.

– Tulisikin ajatella, miten jatkossa saadaan entistä paremmin integroitua jo perustutkintoon yliopiston vahvuutena oleva teoreettinen tieto ja käytännöstä tuleva osaaminen. Parasta oppimista syntyy tutkimustemme mukaan näiden aktiivisesta ja monipuolisesta vuoropuhelusta, kertovat professori Päivi Tynjälä ja tutkija Anne Virtanen Jyväskylän yliopistosta.

Lisätietoja: koulutuspäällikkö MMT Anu Väinölä, Palmenia. anu.vainola at helsinki.fi, 050 412 4254 yliopistonlehtori Mika Rekola, mika.rekol at helsinki.fi, 040 563 3509

Lue Metsäalan koulutuksen esiselvitys verkossa >>

Kuva: Juha Rikala