Tiedekunnan uutiset Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Kulttuurirahasto palkitsi maataloustutkijoita

Suomen Kulttuurirahaston Mikko Sillanpään rahasto palkitsi MMT Anni Halmemies-Beauchet-Filleaun maataloustieteiden laitokselta.

Mikko Sillanpään rahasto edistää maataloustutkimusta, kohottaa sen tasoa ja innostaa tutkimustyön suorittajia myöntämällä palkintoja erityisesti nuorille alle 35-vuotiaille tutkijoille, mutta myös varttuneemmille tutkijoille. Tänä vuonna palkinnot myönnettiin MMT Anni Halmemies-Beauchet-Filleaulle ja pitkän uran maataloustutkimuksen parissa tehneelle professori Erkki Auralle.

Anni Halmemies-Beauchet-Filleau työskentelee tutkijatohtorina maataloustieteiden laitoksella lypsylehmien lipidi- ja valkuaisaineenvaihduntaan keskittyvissä tutkimusprojekteissa. Hän väitteli viime vuonna maatalous-metsätieteellisestä tiedekunnasta yliopistossa kotieläinten ravitsemustieteen alalta. Ansiokkaan väitöskirjan osajulkaisut julkaistiin kansainvälisesti arvostetussa kotieläintieteen sarjassa.

Hän tutki väitöstyössään Role of Forage Species and Conservation Method in Ruminal Lipid Metabolism, Mammary Lipogenesis and Milk Fatty Acid Composition in Lactating Cows karkearehun säilöntämenetelmän ja kasvilajin vaikutusta lehmän rasva-aineenvaihduntaan ja maidon rasvahappokoostumukseen. Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää karkearehuun perustuva ruokintastrategia, joka vähentää tyydyttyneiden rasvahappojen ja lisää tyydyttymättömien rasvahappojen, erityisesti ihmisterveydelle suotuisten omegarasvahappojen, osuutta maidon rasvakoostumuksessa.

Anni Halmemies-Beauchet-Filleaun tutkimuksessa maitorasvan koostumusta pystyttiin muuttamaan haluttuun suuntaan lisäämällä puna-apilasäilörehun ja laitumen käyttöä lypsylehmien ruokinnassa. Sen sijaan eri säilöntämenetelmien vaikutus oli marginaalinen. Myös pieni kasviöljylisä ruokinnassa muutti maitorasvan koostumusta suotuisasti ilman, että karkearehujen edullisia vaikutuksia menetettiin. Todetut erot maidon rasvakoostumuksessa heijastivat muutoksia pötsin rasva-aineenvaihdunnassa johtuen muun muassa kasvilajien välisistä eroista pötsin sulatuskinetiikassa ja pötsimikrobistossa.

Maitorasva on merkittävä tyydyttyneiden rasvahappojen lähde länsimaisessa ruokavaliossa. Sen koostumus ei kuitenkaan ole vakio, vaan siihen voidaan vaikuttaa lypsylehmien ruokinnalla.

Toisen palkinnon sai pitkän uran maataloustutkimuksen parissa tehnyt professori Erkki Aura. Uransa aikana hän on työskennellyt Sokerijuurikkaan tutkimuskeskuksessa, Helsingin yliopistossa, Maatalouden tutkimuskeskuksen paikalliskoetoimistossa sekä MTT Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksessa. Tasavallan presidentti myönsi Auralle professorin arvonimen vuonna 1998.

Palkinnot luovutettiin Suomen Maataloustieteellisen Seuran vuosikokouksessa 15.4.2014 Helsingissä. Professori Mikko Sillanpää (1925-1992) työskenteli Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksessa (MTT) vuosina 1957-1989. Palkinnon myöntäneeseen hoitokuntaan kuuluivat professori Laura Alakukku Helsingin yliopistosta sekä ylijohtaja Erkki Kemppainen ja professori Asko Mäki-Tanila MTT:stä.

Lisätiedot: Kulttuurisihteeri Jaana Leivo, Suomen Kulttuurirahasto, puh. (09) 6128 1235, jl@skr.fi
MMT Anni Halmemies-Beauchet-Filleau, puh. 050 4480 109, anni.halmemies@helsinki.fi

Teksti ja kuva: Suomen Kulttuurirahasto