Tiedekunnan uutiset Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Ehdota tiedekunnan Vuoden vaikuttajaa

Yhteiskunnallista vuorovaikutusta voidaan tehdä monella tavalla - tunnetko sinä yvv:n taitajan, joka ansaitsisi tulla palkituksi?

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta edistää uusiutuvien luonnonvarojen vastuullista käyttöä tekemällä korkeatasoista, soveltavaa tutkimusta, kouluttamalla bioalan ja liiketoiminnan osaajia sekä olemalla aktiivisesti mukana yhteiskunnallisessa keskustelussa. Vuosittain jaettava Vuoden vaikuttaja -palkinto jaetaan tunnustukseksi esimerkillisestä ja vaikuttavasta työstä yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen saralla.

Palkinnon saaja voi olla yksittäinen henkilö, ryhmä, yksikkö tai yhteisö, joka on merkittävällä tavalla edistänyt maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opetuksen ja tutkimuksen tulosten käytettävyyttä ympäröivässä yhteiskunnassa, kehittänyt tiedekunnan ja sen sidosryhmien yhteistyötä, lisännyt tiedekunnan kansallista tai kansainvälistä näkyvyyttä ja mainetta tai muutoin merkittävällä tavalla edistänyt tiedekunnan yhteiskunnallisten tehtävien toteuttamista.

Palkinnon suuruus on 1 000 euroa. Palkituiksi voivat tulla maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan henkilöstön jäsenet, opiskelijat, alumnit ja yhteistyökumppanit.

Ehdotuksia palkinnon saajaksi voivat tehdä yliopistoyhteisön jäsenet ja tiedekunnan alumnit. Vuoden 2013 palkintoa koskevat ehdotukset perusteluineen toimitetaan 11.4.2014 mennessä e-lomakkeella.

Lopullisen päätöksen palkinnon saajasta tekee maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan dekaani tiedekunnan yvv-toimikunnan esityksestä. Palkinto jaetaan tiedekuntailtapäivässä toukokuussa 2014.

Lisätietoja palkinnosta saa tiedekunnan yvv-suunnittelijalta, p. 191 58014, 050 317 5022 suvipaivikki.mikola at helsinki.fi.