Tiedekunnan uutiset Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Tiedekunnan uusi johto täydentyy

Dekaani Marketta Sipi on valinnut maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan varadekaaneiksi professori Jari Valkosen ja dosentti Hanni Muukkosen. Myös uudet laitosjohtajat on valittu.

Kasvipatologian professori Jari Valkonen aloittaa tutkimuksesta ja jatkokoulutuksesta vastaavana varadekaanina. Hän on myös dekaanin sijainen tarvittaessa. Valkonen on myös ympäristö-, elintarvike- ja biotieteiden tutkijakoulun johtaja ja on aiemmin ollut kahden laitoksen varajohtajana. Lisäksi hän toimii Helsingin yliopiston tieteellisen neuvoston jäsenenä ja yliopiston vakinaistamispolkukäytännön käyttöön ottamista koskevassa ohjausryhmässä.

Jari Valkosella on vankka ja kansainvälinen tutkimustausta. Hänet tunnetaan muun muassa perunaan ja bataattiin liittyvistä tutkimuksistaan. Valkonen on myös kokenut jatko-opiskelijoiden ohjaaja.

Dosentti Hanni Muukkosen vastuulla varadekaanina ovat opintoasiat. Koulutukseltaan hän on psykologian tohtori. Pedagogisena yliopistonlehtorina Muukkonen on työskennellyt opiskelijoiden, opettajien ja hallintohenkilökunnan kanssa kaikilla laitoksilla tiedekunnassa ja kampuksella. Hän on muun muassa ollut mukana tiedekunnan laaja-alaisten kandidaatintutkintojen suunnittelussa, vastannut Graduklinikan toiminnasta ja kouluttanut tiedekunnan opettajia ja jatko-opiskelijoita useista opetuksen kehittämisen teemoista.

Muukkonen tuntee hyvin tiedekunnassa meneillään olevat opetukseen ja sen kehittämiseen liittyvät teemat, sillä hän on toiminut Opintoasiaintoimikunnan valmistelijana, Opetustaitotoimikunnan asiantuntijana sekä Opetustaitotoimikunnan kehittämisryhmän sihteerinä.

Laitoksilla uusia johtajia

Maataloustieteiden laitoksen johtajana on aloittanut yliopistonlehtori Helena Korpelainen. Opetuksesta vastaavana varajohtajana toimii yliopistonlehtori, dosentti Mervi Seppänen ja tutkimuksesta vastaavana varajohtajana professori Aila Vanhatalo. Yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta vastaa professori Laura Alakukku, jonka sijaisena vuonna 2014 toimii yliopistonlehtori, dosentti Hanna-Riitta Kymäläinen.

Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitoksen uusi johtaja on professori Maija Tenkanen. Hänen sijaisenaan toimii professoripoolin tutkimusvapaan ajan kesään saakka yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta vastaava varajohtaja, professori Mikael Fogelholm. Tutkimusasioista vastaa professori Marko Virta ja opetusasioista dosentti Sari Timonen.

Metsätieteiden laitoksen johtajaksi valittiin professori Pasi Puttonen. Opetuksesta vastaavana varajohtaja toimii professori Markus Holopainen ja tutkimuksesta vastaavana varajohtajana professori Annikki Mäkelä. Laitoksen yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta vastaa professori Markku Kanninen.

Taloustieteen laitoksen johtajaksi valittiin professori Pekka Mäkinen. Opetuksesta vastaavana varajohtajana toimii yliopistonlehtori, dosentti Timo Sipiläinen ja tutkimuksesta vastaavana varajohtajana yliopistonlehtori, dosentti Marko Lindroos.

Kaikkien uusien johtajien yhteystiedot

Teksti: Sanna Schildt
Kuva: tiedekunnan arkisto