Tiedekunnan uutiset Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Maatalous-metsätieteellinen on Suunnannäyttäjä

Suomen luetuin talousmedia Taloussanomat esittelee Suunnannäyttäjät -artikkeli- ja videokokonaisuudessa oman alansa menestyneimpiä ja kiinnostavimpia yrityksiä ja organisaatioita Suomessa. Vuoden 2014 Suunnannäyttäjissä mukana on myös maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, uusiutuvien luonnonvarojen vastuullisen käytön asiantuntija.

Opetuksen ja tutkimuksen ohella yliopistolla halutaan panostaa yhteiskunnallisen vuorovaikutukseen. Vaikuttavuus syntyy siitä, että tiedekunnan tutkimustulokset ja asiantuntijat ovat yhteiskunnan käytössä ja päätöksenteon tukena niin kotimaassa kuin maailmallakin.

- Aktiivisella yhteistyöllä kumppaneidemme kanssa ja toimimalla erilaisissa asiantuntijaelimissä varmistamme, että tutkimustieto löytää oikeaan osoitteeseen ja pystymme kouluttamaan alan parhaat osaajat, tiedekunnan yhteiskuntasuhteiden suunnittelija Suvipäivikki Mikola kertoo.

Opinnäytteistä hankkeisiin ja käytännön sovelluksiin

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan aloilla tehdään kovan luokan tutkimusta muun muassa ilmastonmuutoksen hillintään ja hallintaan sekä maailman ruokaturvaan liittyen. Elinkeinoelämä onkin tiiviisti mukana Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan tutkimushankkeissa. Molemmat osapuolet hyötyvät, kun tutkimuksen tuloksia päästään soveltamaan yrityksissä ja päätöksenteossa.

- Tutkimusryhmissämme tehdään paljon soveltavaa tutkimusta, jota päästään usein nopeasti hyödyntämään yhteiskunnassa, Mikola painottaa.

Mukana yhteistyökumppaneina on niin elinkeinoelämän ja sektoritutkimuslaitosten edustajia kuin Helsingin kaupunkikin. Tiedekunnan laitoksilla on hyvät suhteet omien alojensa yrityksiin ja organisaatioihin, ja yhteistyötä tehdään aina pienimuotoisesta opinnäyteyhteistyöstä ja harjoittelupaikkojen hankinnasta suuriin tutkimushankkeisiin saakka

Suunnannäyttäjät-videolla neljä tiedekunnan tutkijaa kertoo työstään ja sen yhteiskunnallisesta merkittävyydestä. Mukana ovat professori Marina Heinonen, yliopistonlehtori Mervi Seppänen, tutkija Mikko Vastaranta ja professori Kari Hyytiäinen. Tutustu esimerkkeihin tiedekunnan osaamisesta ruoan laadun ja turvallisuuden, kestävän maatalouden, metsätalouden uusien tuulien ja Itämeren suojelun aloilla!

Teksti: Sanna Schildt
Kuva: Suunnannäyttäjät-videosta