Tiedekunnan uutiset Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Marketta Sipi jatkaa dekaanina

Tiedekuntaneuvosto valitsi professori Marketta Sipin toiselle dekaanikaudelle kokouksessaan 26.11. Sipi on toiminut tiedekunnassa puuteknologian apulaisprofessorina ja professorina vuodesta 1997 sekä Teknillisessä korkeakoulussa (Aalto-yliopistossa) puutekniikan dosenttina vuodesta 1994.

Kokemusta erilaisista johtotehtävistä hänelle on kertynyt metsävarojen käytön laitoksen johtajana, tiedekunnan opintoasioista vastaavana varadekaanina vuosina 2004 - 2009 ja tiedekunnan dekaanina 2010 - 2013). Dekaanina hänen vastuualueenaan on ollut myös yhteiskunnallinen vuorovaikutus. Toinen kausi alkaa vuoden 2014 alusta ja päättyy vuonna 2017.

Tiedettävä missä mennään

Yliopisto ja sen mukana tiedekunta on monenlaisten muutosten keskellä ja edessä. Tiedekunnan johtajana dekaanin oltava perillä työn tai suunnittelun alla olevista asioista.

- Pystyäkseen ohjaamaan ja kehittämään tiedekuntaa dekaanin on aktiivisesti oltava mukana yliopiston toiminnassa. On tiedettävä, mitä yliopistossa on kulloinkin menossa ja suunnitteilla, Sipi kertoo.

Olennainen osa dekaanin työtä onkin Sipin mielestä yhteistyö laitosjohtajien, muiden tiedekuntien dekaanien sekä yliopiston rehtorin, kanslerin ja muun hallintohenkilökunnan kanssa. Myös yhteistyö Viikin kampuksella toimivien yksiköiden ja myös yliopiston muiden kampusten, erityisesti Kumpulan kampuksen kanssa on viime vuosina tiivistynyt.

Haastetta tulevaan nelivuotiskauteen tuo taloudellinen tilanne. Koko ajan niukkenevat taloudelliset resurssit edellyttävät niin tiedekunnalta kuin laitoksilta vankkaa talousosaamista sekä toiminnan suunnittelua.

- Tiedekunnan talouden tasapainottaminen on ollut ja tulee myös tulevaisuudessa olemaan yksi dekaanin vaativimmista työtehtävistä. Se edellyttää taloudellista osaamista ja ymmärrystä talouteen vaikuttavista tekijöistä sekä tarvittaessa nopeaa reagointia niihin, Marketta Sipi painottaa.

Uudistuksia tulossa

Seuraavien vuosien aikana tiedekunnassa eletään muutosvaihetta monella saralla. Yliopiston tohtorikoulutus muuttuu vuoden 2014 alussa. Tiedekunta on myös siirtymässä laaja-alaisiin kandidaattiohjelmiin. Kampusyhteistyön tuloksena syntyy lisäksi yhteisiä kandidaattiohjelmia Viikin muiden tiedekuntien kanssa.

Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tahollakin mennään eteenpäin. Monitieteisellä tiedekunnalla on runsaasti yhteistyötahoja niin Suomessa kuin ulkomaillakin.

- Tiedekunnan tulee määritellä tärkeimmät kotimaiset ja ulkomaiset kumppanit, joiden kanssa yhteistyötä tiivistetään, Sipi kertoo.

Alumnitoimintaa kehitetään rakentamalla alumniyhteisöä. Tavoitteena on saada toimintaan nykyistä laajemmin mukaan sekä Helsingin ulkopuolella asuvat alumnit että kansainväliset alumnit.

- Varainhankinta jatkuu suunnitelmallisena ja pyrkii osaltaan takaamaan muun muassa tiettyjen huippu- tai avaintehtävien jatkuvuuden.

Keskustelua tullaan käymään myös yliopiston rakenteesta, erillisistä laitoksista ja tiedekunnista.

- Laitoksettoman tiedekunnan malli, tiedekuntien mahdollinen yhdistäminen ja erillisten laitosten yhdistäminen tiedekuntiin tulevat tarkasteluun, Marketta Sipi arvelee.

Teksti: Sanna Schildt
Kuva: Veikko Somerpuro