Tiedekunnan uutiset Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Tulevaisuusrahaston tuoton jakaminen 2014

Helsingin yliopiston strategiassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti yliopisto käynnisti vuonna 2010 varainhankintakampanjan. Tätä tarkoitusta varten yliopisto perusti Tulevaisuusrahaston, jonka kautta kanavoidaan yksityiset lahjoitukset yliopiston peruspääomaan.

Rahaston sääntöjen mukainen tarkoitus on Helsingin yliopiston tulevaisuuden kannalta tärkeiden strategisten hankkeiden toteuttaminen. Lahjoittajat ovat voineet esittää yliopistolle toiveita lahjoitetun pääoman tuoton käytöstä.

Päätöksen Tulevaisuusrahaston tuoton kohdistamisesta on tehnyt rehtori. Rehtori on myöntänyt maatalous-metsätieteelliselle tiedekunnalle Tulevaisuusrahaston tuottoa 57 000 euroa vuodelle 2014.


Tuotto jaetaan tutkimustoiminnan tukemiseen seuraavasti:

 • Maatalouselinkeinon edistäminen ja kehittäminen, alkutuotanto ja sen talouskysymykset 20 000 euroa
  Tuetaan alan väitöskirjatasoista tutkimustoimintaa.
  Hakemuksia käsittelevät prof. Pekka Mäkinen ja prof. Aila Vanhatalo.
 • Ravitsemustutkimus – sisältää sekä ihmisten että eläinten ravitsemustutkimuksen
  20 000 euroa
  Jatko-opiskelijoiden tekemä ravitsemustutkimus.
  Hakemuksia käsittelevät prof. Mikael Fogelholm  ja prof. Aila Vanhatalo.
 • Maaseutututkimus, aluetutkimus tai maaseudun ja kaupungin vuorovaikutus
  10 000 euroa
  Hakemuksia käsittelee prof. Pekka Mäkinen.
 • Kemianteollisuus, lannoitteet, kasvinsuojeluaineet
  7 000 euroa
  Hakemuksia käsittelevät prof. Helinä Hartikainen ja prof. Juha Helenius.

Tutkimustoiminnan tukemiseen osoitettua rahoitusta haetaan alla olevalla e-lomakkeella 31.12.2013 mennessä

Rahoitus maksetaan henkilökohtaisena apurahana, jos rahoituksen saaja ei ole palvelussuhteessa yliopistoon rahoituskauden aikana. Jos rahoituksen saaja on palvelussuhteessa yliopistoon, voidaan rahoitus osoittaa saajan käyttöön määrärahana hakijan omaan laitokseen. Myönnetty rahoitus tulee käyttää kokonaisuudessaan vuoden 2014 aikana. Rahoituksen käytöstä raportoidaan tiedekunnan talouspäällikölle 31.12.2014 mennessä.