Tiedekunnan uutiset Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Kansainvälisyys on arkea ja asiantuntemusta

Helsingin yliopisto saa ensi viikolla Istanbulin kansainvälisessä konferenssissa pokata eurooppalaisen kansainvälisen koulutuksen järjestön EAIEn palkinnon yliopiston innovatiivisesta kansainvälistymisestä. Perusteluissaan järjestö kehuu yliopistoa edelläkävijäksi kansainvälistymisen valtavirtaistamisessa. Se tarkoittaa muun muassa sitä, ettei kansainvälisiä asioita hoideta erillisessä kansainvälisten asioiden yksikössä, vaan osana normaaleja palveluja.

 Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta on yksi Helsingin yliopiston kansainvälisimmistä tiedekunnista: Englanninkielisiä maisteriohjelmia on kuusi ja kansainvälisiä opiskelijoita lähes 50 maasta. Viime vuosina on panostettu paljon juuri siihen, että opiskelijoita voitaisiin palvella yhdenvertaisesti kieleen tai kansallisuuteen katsomatta.  

- On hyvää palvelua, että myös kansainväliset opiskelijat saavat apua juuri niiltä henkilöiltä, jotka aiheesta, kuten vaikkapa ETAPPI-asioista tai jatkokoulutuksesta, parhaiten muutenkin tietävät, kansainvälisistä asioista vastaava suunnittelija Sari Mikkola painottaa.

- Opintoneuvojiemme vastaanotolle voivat mennä niin kotimaiset kuin kansainvälisetkin opiskelijat. Näin ei ole vaaraa siitä, että apu jäisi saamatta vaikkapa työmatkojen vuoksi.

Kansainvälisten opiskelijoiden tukena ovat myös laitoksilla työskentelevät maisteriohjelmakoordinaattorit, joiden pakeille vaihto-opiskelijatkin voivat mennä. Kansainvälistymisen valtavirtaistaminen - arjen kansainvälisyys - on kuitenkin ihan jokaisen tiedekunnassa työskentelevän vastuulla, Sari Mikkola muistuttaa.

- Jokainen voi huomioida omassa työssään, esimerkiksi opintojen ohjauksessa, että kohtelee kaikkia opiskelijoita samalla tavalla. Pitäisi myös muistaa kertoa tärkeistä asioista kaikilla tarvittavilla kielillä, jotta tieto saavuttaisi kaikki sitä tarvitsevat.

Tiedekunnassa on satsattu myös kansainvälisten opiskelijoiden tuutorointiin, mikä näkyy siinä, että opiskelijat pääsevät hyvin opintojensa alkuun.

- Juuri päättyneen orientoivan viikon lopuksi kerätyissä palautteissa kansainväliset opiskelijat kiittelevät tuutoreitaan paitsi opintoihin liittyvien asioiden valaisemisesta, myös hyvistä vinkeistä siitä, miten Suomessa ollaan ja eletään. Usein pienet arkivinkit vaikkapa siitä, että Suomessa kaupassa hedelmät punnitaan itse ja kengät yleensä otetaan jalasta kylään mennessä, lisäävät opiskelijoiden viihtyvyyttä, opintosihteeri Jutta Ruuskanen tiedekunnan opintoasioista kertoo.

Teksti ja kuva: Sanna Schildt