Tiedekunnan uutiset Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki


Apurahan saanut professori aikoo syventyä ateriaan

Elintarvikkeiden aistinvaraisen tutkimuksen professori Hely Tuorila aikoo uppoutua apurahan turvin tutkimaan ateriaa ja joukkoruokailua.

-Ruoan on oltava houkuttelevaa,  jotta se menestyy kilpailussa. Ihmisten kriteerit ruokaa kohtaan ovat kohonneet viime vuosina, samalla kun ruoan tarjonta on lisääntynyt ja alan kilpailu on kiristynyt, elintarvikkeiden aistinvaraisen tutkimuksen professori Hely Tuorila sanoo.

Tuorila on saanut apurahan, jonka avulla hän voi syventyä tutkimustehtäviin lukuvuodeksi 2014-2015. Apurahan myönsi Säätiöiden professoripooli, joka on 17 säätiön yhteinen määräaikainen apurahapooli professoreiden tutkimusmahdollisuuksien lisäämiseksi.

-Ateriatutkimus on suuri ja tärkeä aihe, ja kunnollisen tieteellisen tarkastelun väärti. Kääntämättömiä kiviä on vaikka kuinka paljon. Tutkimus koskettaa monia ihmisiä ja yhteisöjä, joten sillä on käytännön merkitystä, Tuorila sanoo.

Ruokakulttuurin tulevaisuus mietityttää

Oman apurahansa Tuorila haluaa käyttää aterian aistinvaraiseen ja kuluttajatutkimukseen. Erityisesti lasten ruokailu kiinnostaa.

- Lapset ovat nousseet tärkeäksi kohderyhmäksi omalla alallani. Taustalta löytyy sekä kiinnostus että huoli siitä miten makumieltymykset kehittyvät, ja miten ne vaikuttavat hyvinvointiin ja ravitsemukseen. Ruokakulttuurin tulevaisuus riippuu tämän päivän lapsista, jotka ovat huomisen kuluttajia. Siksi asian pohtiminen tämä kohdejoukon näkökulmasta on tärkeää, Tuorila kertoo.

Tuorilan mielestä aterioinnin merkitys on kiinnostava ja elämänlaadun kannalta tärkeä kysymys. Hän onkin ollut mukana erilaisissa hankkeissa, joissa on tutkittu esimerkiksi päiväkotilasten ja varusmiesten ruokamieltymyksiä ja kokemuksia aterioinnista. 

-Ikähaitarin toisessa päässäkin kyllä riittäisi tutkittavaa, sillä ikäihmisille ruokailu on voiman ja mielihyvän lähde, Tuorila muistuttaa.

Kouluruokalassa tapahtuu

Tuorilan omassa ohjausryhmässä on juuri valmistunut kaksi maisterintutkielmaa, joissa tutkitaan Helsingin kaupungin 3-9-luokkalaisten tarjottujen aterioiden miellyttävyyttä ja siihen vaikuttavia tekijöitä.

-Alustavista tuloksista on noussut mielenkiintoisia asioita lasten asenteista. Esimerkiksi kasvisruoan suosio on varsin heikkoa ja ruoan vähäistä maustamista pidetään ongelmana. Kiinnostavaa on myös, että lasten suhtautuminen ruokaan on suuresti erilainen ennen murrosikää kuin sen alettua, Tuorila kertoo.

Tuorila onkin kiinnostunut ateriointiin liittyvistä sosiaalisista tekijöistä.
-Ruokamieltymysten syntyyn ja kehitykseen liittyvät emotionaaliset tekijät, asenteet ja uskomukset ovat tärkeitä. Niiden rooli ja merkitys ruoan hyväksymisessä kaipaavat lisätutkimusta.

Tutkimusvapaallaan Tuorila toivoo ehtivänsä ateriatutkimuksen ja artikkelien kirjoittamisen lisäksi vierailemaan alan tutkimuslaitoksissa.

-Paljon tutkimusvapaan mahdollisuuksista riippuu myös lisärahoituksen saamista ohjattaville opiskelijoilleni, Tuorila sanoo.

Maatalous-metsätieteellisestä tiedekunnasta professoripoolin tutkimusapurahan saivat Hely Tuorilan lisäksi Laura Alakukku, Heljä-Sisko Helmisaari, Anne Toppinen  ja Markku Yli-Halla.

Professoripoolista apurahaa voi hakea suomalaisessa yliopistossa vakinaisesti työskentelevä professori, jonka yliopisto sitoutuu vapauttamaan hallinnosta ja opetuksesta vuoden (12kk) ajaksi. Poolin kautta professoreille myönnetään apurahoja 12 kuukautta kestävän tutkimusjakson rahoittamiseksi yhdessä yliopiston kanssa. Apuraha myönnetään tutkimukseen ja tutkimusta edistäviin tarkoituksiin.
Lue lisää professoripoolin verkkosivuilta.

Teksti: Pia-Leena Heikkilä
Kuva: Helsingin yliopisto