Tiedekunnan uutiset Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Laserkeilauksen tutkimusryhmittymästä huippuyksikkö - metsätieteiden laitos mukana

LaserkeilausSuomen Akatemia valitsi 14 huippuyksikköä 128 hakijan joukosta. Yksi uusista huippuyksikön statuksen saajista kaudelle 2014–2019 on professori Juha Hyypän johtama laserkeilauksen tutkimusryhmittymä. Geodeettisen laitoksen tutkijoiden lisäksi mukana ovat tutkimusryhmät Helsingin yliopistosta, Oulun yliopistosta ja Aalto-yliopistosta.

Helsingin yliopiston metsätieteiden laitokselta laserkeilauksen huippuyksikköön kuuluu 4D-GeoScientists -tutkimusryhmä, jossa tutkitaan seuraavan sukupolven lento-, maasto- ja liikkuvan laserkeilauksen sekä tutkasatelliittikuvauksen menetelmiä luonnonvarojen hallinnassa sekä ympäristövaikutusten ja -riskien arvioinnissa.

-Metsätalouden osalta kehitetään esimerkiksi laserkeilaukseen perustuvaa puulajitulkintaa, puutavaralajien estimointia, metsäomaisuuden arvonmääritystä, puuston kasvun mittaamista, kasvupaikan puuntuotoskyvyn määrittämistä, potentiaalisten hakkuukohteiden paikantamista sekä metsätuhojen kartoitusta ja seurantaa, Helsingin yliopiston metsätieteiden laitoksen ryhmää johtava geoinformatiikan professori Markus Holopainen kertoo.

Globaalisti ainutlaatuinen paketti osaajia

Laserkeilauksen huippuyksikössä on osaamista aina laitetekniikoiden perustutkimuksesta, laserkeilausjärjestelmistä ja paikannusteknologioista luonnonvarojen ja rakennetun ympäristön hallintaan liittyviin sovelluksiin saakka.

-Tavoitteenamme on organisaatio-, tieteenala- ja maarajat ylittävä yhteistyö. Toimimme metsätieteiden, maankäyttö- ja insinööritieteiden rajapinnoilla: Esimerkiksi insinöörit ja fyysikot rakentavat ja kehittävät laitteita, joita metsätieteilijät testaavat pitäen mielessään käytännön metsätalouden vaatimukset, Holopainen sanoo.

- Suomi on jo nykyisin maailman johtavia maita laserkeilausteknologian hyödyntämisessä maankäytön ja metsätalouden sovelluksissa. Huippututkimuksen lisäksi tavoitteemme on jatkaa menestyksekästä yhteistyötä suomalaisen yritysten ja yhä enemmän myös vientiteollisuuden kanssa, professori jatkaa.

Huippuyksikköstatus tuo uusia mahdollisuuksia

LaserkeilausHuippuyksikköstatus mahdollistaa pitkäjänteisen tutkimuksen koko konsortiossa. Suomen Akatemialta haettu rahoitus on viidesosa koko yhteistyöryhmän tutkimusrahoituksesta vuosina 2014–2019.

-Kansainvälinen rahoitus, jonka hankintaan huippuyksikköstatus antaa entistäkin paremmat mahdollisuudet, on tärkeä osa huippuyksikön resursseja, Holopainen painottaa. 

Huippuyksikkö tekee yhteistyötä suomalaisten eturivin yritysten, kuten Nokian (Navteq), TerraSolidin, Stora Enson, Metsägroupin ja Induforin sekä kolmen strategisen huippuosaamisen keskittymän (FIBIC, RYM  ja CLEEN) kanssa. Metsä- ja maankäyttöorganisaatioista hankkeessa ovat mukana muun muassa Metsähallitus, Metsäteho, Yksityismetsätalouden kehittämiskeskus Tapio, Suomen Metsäkeskus, VTT, Metla ja Maanmittauslaitos. Huippuyksikkö edistää myös Helsingin yliopiston, Geodeettisen laitoksen ja Metsähallituksen geoinformatiikan yhteisprofessuuriin liittyvää toimintaa.

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan tutkijoita jatkaa mukana myös Ilmakehäntutkimuksen huippuyksikössä. Kaikkiaan Helsingin yliopisto on mukana seitsemässä huippuyksikössä. Huippuyksiköt ovat suomalaisen tutkimuksen lippulaivoja. Oman tieteenalansa kansainvälisessä kärjessä olevat yksiköt uudistavat tutkimusta, kehittävät luovia tutkimusympäristöjä ja kouluttavat suomalaiseen tutkimus- ja elinkeinoelämään uusia lahjakkaita tutkijoita.

Lisätietoja:
Professori, Markus Holopainen, metsätieteiden laitos, markus.holopainen@helsinki.fi, 09-191 58181
Professori Juha Hyyppä, Geodeettinen laitos, juha.hyyppa@fgi.fi

Huippuyksikön sivut >> 
Lue yliopiston uutinen huippuyksiköistä >>
Tutustu Suomen Akatemian huippuyksiköihin >>

Teksti: Markus Holopainen ja Sanna Schildt
Kuvat: Kaartinen / Kukko ja Luukkonen / Terratec