Tiedekunnan uutiset Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Vastuullinen eläkesijoittaminen kova sana myös finanssikriisin aikana

Vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa ympäristötekijöiden, sosiaalisten tekijöiden ja hyvien hallintotapojen huomioimista sijoituspäätöksissä. Vastuulliseen sijoittamiseen liittyvät kysymykset ovat erityisen kiinnostavia juuri nyt, kun Suomessakin puhuttavat esimerkiksi Talvivaara, veroparatiisit ja Bangladeshin vaateteollisuuden työolot.

-Julkisuus ja vastuullinen sijoittaminen ovat osoittautuneet tehokkaiksi keinoiksi huonolla tolalla olevien asioiden muuttamiseksi parempaan suuntaan, Helsingin yliopiston taloustieteen laitoksella 22.5.2013 väittelevä ETM Riikka Sievänen sanoo.

Riikka Sievänen selvitti väitöstutkimuksessaan eurooppalaisten eläkesijoittajien vastuulliseen sijoittamiseen vaikuttavia tekijöitä.. Hän haastatteli eläkerahastojen sijoitusjohtajia Suomessa ja Belgiassa sekä teki kyselytutkimuksen, johon hän sai yli 280 vastausta eläkerahastojen sijoitusjohtajilta 15 Euroopan maassa. Aineisto on laajin laatuaan Euroopassa. Eläkerahastot ovat isoja tekijöitä sijoitusmarkkinoilla: Useissa OECD-maissa eläkerahastot ovat suurimpia instituutiosijoittajia ja niiden varallisuus vastaa yli yhtä kolmasosaa OECD-maiden bruttokansantuotteesta.

Sijoitusstrategiat liikkumassa vastuullisuuden suuntaan

Sieväsen aineiston vastauksista näkyi vastuullisen sijoittamisen suosio erityisesti Pohjoismaissa sekä Iso-Britanniassa, mutta suosion nousu näyttäisi olevan yleisempikin trendi. Sieväsen vastaajien joukossa oli ”vastuullisesti” ja ”tavanomaisesti” sijoittavien lisäksi vielä huomattava joukko sellaisia vastaajia, joiden vastaus sijoittui näiden väliin.

- Tämä voi kertoa siitä, että eläkerahastojen sijoitusstrategiat ovat liikkumassa tavanomaisesta sijoittamisesta yhä enemmän vastuullisen sijoittamisen suuntaan, Sievänen selittää.

Tutkimuksen mukaan talous- ja finanssisektori, kulttuuri sekä eläkerahastojen piirteet vaikuttavat vastuulliseen sijoittamiseen. Sijoitusjohtajat kokivat vastuullisen sijoittamisen periaatteiden noudattamisen tärkeäksi finanssikriisin aikana. Ne eläkerahastot, jotka eivät tehneet vastuullista sijoittamista, siirsivät sen sijaan päätöstä huomioida vastuullisen sijoittamisen periaatteita myöhemmäksi.

- Vastuullinen sijoittaminen näyttäisi luovan viitekehyksen, joka tukee sijoituspäätöksiä myös haastavissa taloudellisissa tilanteissa.

Määrittely vaikeaa

Vastuullisella sijoittamisella on pitkät perinteet monessa maassa. Suomessa kiinnostus on Sieväsen mukaan kasvanut aivan lähivuosien aikana muun muassa FINSIF:in perustamisen kautta. Vastuullisen sijoittamisen kautta sijoittajat voivat vaikuttaa sijoituskohteidensa vastuullisuuteen.

- Esimerkiksi instituutiosijoittajat voivat käydä vuoropuheluita sijoitusten kohteena olevien yritysten kanssa, tai vaikkapa pankit voivat vaatia riittäviä kannanottoja vastuukysymyksiin ennen lainojen myöntämistä. Vastuullinen sijoittaminen vaikuttaisi siis olevan kätevä työkalu vastuullisuuden lisäämiseen globaalisti, Sievänen pohtii.

Haasteena kasvulle on, että vastuullinen sijoittaminen koetaan osittain hankalaksi määritellä ja toteuttaa. Vastuullista sijoittamista on mahdollista tehdä usealla tavalla, ja keskeistä käytännön haasteiden ratkaisemiselle onkin sijoittajan oman näkemyksen muodostaminen eli vastuullisen sijoittamisen strategiasta päättäminen

ETM Riikka Sievänen väittelee 22.5.2013 kello 12 Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa aiheesta Exploring the drivers of responsible investment in European pension funds. Väitöstilaisuus järjestetään Viikin kampuksella Metsätieteiden talon luentosalissa B3 (Latokartanonkaari 7). Vastaväittäjänä on professori Henry Schäfer Stuttgartin yliopistosta ja kustoksena on professori John Sumelius. Väitöskirja julkaistaan Taloustieteen laitoksen julkaisuja -sarjassa ja se on luettavissa E-thesis -palvelussa.

Lisätiedot: Riikka Sievänen riikka.sievanen ( at ) helsinki.fi, 0400-653 640

Kuva: 123rf