Tiedekunnan uutiset Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Esiselvitys metsäalan koulutuksesta käynnistyy

Metsäalan ammattilaiset, kuten metsäkoneen kuljettajat, metsätalousinsinöörit ja metsänhoitajat, ovat olleet alan suuren murroksen keskellä. Tulevaisuus tuo koko ajan tullessaan lisää epävarmuutta, mutta myös uusia mahdollisuuksia esimerkiksi biotalouden parissa. Metsäalan erityishaasteena ovat vetovoiman ja mielikuvien parantaminen varsinkin nuorten parissa, koulutuksen laadun ja sisältöjen kehittäminen sekä työelämäyhteyksien kohentaminen. Mitä koulutuksen tarjoajat, ammattiopistot ja korkeakoulut, voisivat tehdä? Entä miten yhteiskunnan tulisi ohjata tätä kaikkea?

Metsämiesten säätiö päätti tänä vuonna rahoittaa aiheesta esiselvityksen. Työtä ryhdytään tekemään Helsingin yliopistossa ja TTS-tutkimuksessa. Vuoden 2013 loppuun mennessä valmistuva esiselvitys tuottaa konkreettiset ehdotukset metsäalan määrälliseen, sisällölliseen ja markkinoinnilliseen kehittämiseen eri koulutusasteilla sekä ohjauskeinojen parantamiseen.

Minne valmistuneet sijoittuvat?

Hanke selvittää ensimmäistä kertaa metsäalalla toimivien ammattilaisten urapolkuja Tilasto-keskuksen rekistereistä. Sijoittumisselvitys kertoo, mihin metsäalan koulutuksen suorittaneet ovat työmarkkinoilla asettuneet. Lisäksi selvitetään minkä muun alan koulutuksen suorittaneita työskentelee metsäalan ammateissa.

- Tavoitteena on luoda kokonaiskuva siitä, missä esimerkiksi koulutetut metsäkoneenkuljettajat työskentelevät. Heitä kun on paljon muuallakin kuin metsässä, TTS:n tutkija Eila Lautanen kertoo.

Luvassa konkreettisia kehitysideoita

Selvitystyön vetäjä, yliopistonlehtori Mika Rekola metsätieteiden laitokselta painottaa, että hanke pyrkii vaikuttavuuteen.

- Tuotetaan muutakin kuin raportteja, joilla on paha tapa jäädä pölyttymään hyllyyn. Koulutuksen järjestäjiä ja alan toimijoita osallistetaan niin vierailuilla, työpajoilla kuin sosiaalisessa mediassakin. Haemme olemassa olevat hyvät käytänteet esiin ja pyrimme muodostamaan tuoreita konkreettisia kehitysideoita, Rekola kuvailee.

Metsäalaan verrataan myös muihin toimialoihin, joissa on onnistuttu koulutuksen kehittämisessä.

Lisätietoja: Mika Rekola, p. 040 56 33 509, mika.rekola (at) helsinki.fi

Kuva: Juha Rikala