Tiedekunnan uutiset Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Tulevaisuusrahastosta rahoitusta kymmenelle hankkeelle

Rahaston tuotolla tuetaan maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2013 muun muassa D-vitamiiniaineenvaihduntaan, biohiilen lannoitusvaikutuksiin ja seutukaupunkien muutoskestävyyteen liittyviä tutkimuksia.

Helsingin yliopiston vuonna 2010 käynnistämää varainhankintakampanjaa varten perustetun Tulevaisuusrahaston kautta kanavoidaan yksityiset lahjoitukset yliopiston peruspääomaan. Rahaston sääntöjen mukainen tarkoitus on Helsingin yliopiston tulevaisuuden kannalta tärkeiden strategisten hankkeiden toteuttaminen. Lahjoittajat ovat voineet esittää yliopistolle toiveita lahjoitetun pääoman tuoton käytöstä. Päätöksen Tulevaisuusrahaston tuoton kohdistamisesta on tehnyt rehtori.

Rehtori myönsi maatalous-metsätieteelliselle tiedekunnalle Tulevaisuusrahaston tuottoa yhteensä 267 000 euroa vuodelle 2013. Myönnetystä summasta 57 000 euroa on osoitettu tutkimustoiminnan tukemiseen lahjoittajien toiveiden mukaisten kategorioiden alla seuraavasti:

Maatalouselinkeinon edistäminen ja kehittäminen, alkutuotanto a talouskysymykset:

Iman Hadizadeh: Biological control of potato soft rot during storage - a novel technology for potato production
Seija Jaakkola: Valkolupiinisäilörehujen mikrobiologiset määritykset
Johanna Nykyri: Perunan tyvi- ja märkämätää aiheuttavien bakteerien virulenssi ja ekologia

Ihmisten ja eläinten ravitsemustutkimus:

Tuomo Kokkonen: Adipose tissue insulin resistance in periparturient dairy cows
Maija Määttänen: Ravinnon antikarsinogeenisten yhdisteiden tunnistaminen kolmiulotteista soluviljelmää hyödyntäen
Elisa Saarnio: D-vitamiiniaineenvaihduntaan liittyvien geenipolymorfioiden ja D-vitamiinin yhteys luuston terveyteen suomalaisväestöllä

Maaseutututkimus, aluetutkimus tai maaseudun ja kaupungin vuorovaikutus:

Torsti Hyyryläinen ja Sirkku Piispanen: Transrurban cities and local resilience policy - Paikalliskehittäminen ja muutoskestävyys seutukaupungeissa

Kemianteollisuus, lannoitteet, kasvinsuojeluaineet:

Kati Hakala: Lisääntyvän fungisidien käytön ympäristöriskit: fluatsinamin sorptio, desorptio ja hajoaminen maaperässä
Asko Simojoki: Happamien sulfaattimaiden kaasumaisten ravinnepäästöjen tutkiminen mikroelektrodeilla
Priit Tammeorg: Biohiilen lannoitusvaikutusten selvittäminen pitkä-aikaisilla kenttäkokeilla.