Tiedekunnan uutiset Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Kenelle Vuoden vaikuttaja -palkinto 2012?

Yhteiskunnallista vuorovaikutusta voidaan tehdä monella tavalla - tunnetko sinä yvv:n taitajan, joka ansaitsisi tulla palkituksi? Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta jakaa tänä vuonna ensimmäistä kertaa Vuoden vaikuttaja -palkinnon - tee ehdotus!

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta edistää uusiutuvien luonnonvarojen vastuullista käyttöä tekemällä korkeatasoista, soveltavaa tutkimusta, kouluttamalla bioalan ja liiketoiminnan osaajia sekä olemalla aktiivisesti mukana yhteiskunnallisessa keskustelussa.

Korostaakseen yliopistojen kolmannen tehtävän merkitystä tutkimuksen ja opetuksen rinnalla tiedekunta on päättänyt, että vuosittain jaetaan Vuoden vaikuttaja -palkinto tunnustuksena esimerkillisestä ja vaikuttavasta työstä yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen saralla.

Palkinnon saaja voi olla yksittäinen henkilö, ryhmä, yksikkö tai yhteisö, joka on merkittävällä tavalla
• edistänyt maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opetuksen ja tutkimuksen tulosten käytettävyyttä ympäröivässä yhteiskunnassa tai
• kehittänyt tiedekunnan ja sen sidosryhmien yhteistyötä tai
• lisännyt tiedekunnan kansallista tai kansainvälistä näkyvyyttä ja mainetta tai
• muutoin merkittävällä tavalla edistänyt tiedekunnan yhteiskunnallisten tehtävien toteuttamista.

Palkinnon suuruus on 1 000 euroa. Palkituiksi voivat tulla maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan henkilöstön jäsenet, opiskelijat, alumnit ja yhteistyökumppanit.

Ehdotuksia palkinnon saajaksi voivat tehdä yliopistoyhteisön jäsenet ja tiedekunnan alumnit. Vuoden 2012 palkintoa koskevat ehdotukset perusteluineen toimitetaan 04.03.2013 mennessä e-lomakkeella.

Lopullisen päätöksen palkinnon saajasta tekee maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan dekaani tiedekunnan yvv-toimikunnan esityksestä. Palkinto jaetaan tiedekuntailtapäivässä toukokuussa 2013.

Lisätietoja palkinnosta saa tiedekunnan yvv-suunnittelijalta, p. 09-191 58014, salla.mehtala (at) helsinki.fi.

Kuva: Veikko Somerpuro