Tiedekunnan uutiset Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Tulevaisuusrahaston tuoton jakaminen vuonna 2013

Helsingin yliopiston strategiassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti yliopisto käynnisti vuonna 2010 varainhankintakampanjan. Tätä tarkoitusta varten yliopisto perusti Tulevaisuusrahaston, jonka kautta kanavoidaan yksityiset lahjoitukset yliopiston peruspääomaan. Rahaston sääntöjen mukainen tarkoitus on Helsingin yliopiston tulevaisuuden kannalta tärkeiden strategisten hankkeiden toteuttaminen. Lahjoittajat ovat voineet esittää yliopistolle toiveita lahjoitetun pääoman tuoton käytöstä. Päätöksen Tulevaisuusrahaston tuoton kohdistamisesta on tehnyt rehtori.

Rehtori on myöntänyt maatalous-metsätieteelliselle tiedekunnalle Tulevaisuusrahaston tuottoa yhteensä 267 000 euroa vuodelle 2013. Myönnetystä summasta 57 000 euroa on osoitettu tutkimustoiminnan tukemiseen seuraavasti:

 • Maatalouselinkeinon edistäminen ja kehittäminen, alkutuotanto ja sen talouskysymykset 20 000 euroa
  tuetaan alan väitöskirjatasoista tutkimustoimintaa
  yhteyshenkilöt professori Matti Ylätalo ja professori Matti Näsi
 • Ravitsemustutkimus – sisältää sekä ihmisten että eläinten ravitsemustutkimuksen 20 000 euroa
  jatko-opiskelijoiden tekemä ravitsemustutkimus
  yhteyshenkilöt professori Maija Tenkanen ja professori Matti Näsi
 • Maaseutututkimus, aluetutkimus tai maaseudun ja kaupungin vuorovaikutus 10 000 euroa
  yhteyshenkilö professori Pekka Mäkinen
 • Kemianteollisuus, lannoitteet, kasvinsuojeluaineet 7 000 euroa
  yhteyshenkilöt professori Helinä Hartikainen ja professori Juha Helenius

Tutkimustoiminnan tukemiseen osoitettua rahoitusta haetaan e-lomakkeella 6.2.2013 mennessä. Rahoitus maksetaan henkilökohtaisena apurahana, jos rahoituksen saaja ei ole palvelussuhteessa yliopistoon rahoituskauden aikana. Apurahan maksamisessa noudatetaan Helsingin yliopiston yleisiä ohjeita. Jos rahoituksen saaja on palvelussuhteessa yliopistoon, voidaan rahoitus osoittaa saajan käyttöön määrärahana hakijan omaan laitokseen. Myönnetty rahoitus tulee käyttää kokonaisuudessaan vuoden 2013 aikana. Rahoituksen käytöstä raportoidaan tiedekunnan taloussuunnittelijalle 31.1.2014 mennessä.

Yhteyshenkilöiden yhteystiedot >>