Tiedekunnan uutiset Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Suomessa altistutaan vakavia terveyshaittoja aiheuttaville puhdistusaineille

Suomessa on useita vuosia käytetty – ja käytetään edelleen – puhdistusaineita, jotka sisältävät terveydelle vaarallisia guanidibiosidejä. Näitä markkinoidaan muun muassa homesaneeraukseen, homeongelmien ennaltaehkäisyyn uusissa rakennuksissa sekä päivittäiseen käyttöön kodeissa, kouluissa ja päiväkodeissa. Seurauksena on vakavia keuhko-oireita.

Suomessa käytössä ovat pitkävaikutteiset desinfiointiaineet polyheksametyleeni diamiini eli PHMG ja polyheksametyleeni biguanidi eli PHMB. Suomen Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES) on varoittanut näistä aineista ja kehottanut välttämään niiden käyttöä tiedotteillaan 30.11.2012 ja 10.12.2012. Suomessa ei kuitenkaan mikään taho ole kiinnittänyt huomiota siihen, että PHMG:n/ PHMB:n käytöstä luopuminen ei lopeta altistumista, koska sisätiloissa aineet eivät katoa mihinkään.

- Ne suomalaiset, joiden kodissa, koulussa, päiväkodissa tai työpaikalla on käytetty PHMG:tä/ PHMB:tä, altistuvat näille vaarallisille aineille vielä pitkään ellei toimenpiteisiin ryhdytä, tutkimusjohtaja Mirja Salkinoja-Salonen elintarvike- ja ympäristötieteiden laitokselta painottaa.

Salkinoja-Salonen kehottaa ottamaan selvää, onko omalla työpaikalla, asuntoyhtiössä, päiväkodissa tai koulussa käytetty guanidibiosidejä. Esimerkiksi erilaisten tekstiili- tai ilmanraikasteiden ja hajunpoistajien ainesosaluetteloon kannattaa tutustua. Tuotteet – sekä yritysten että kotitalouksien – voi toimittaa ongelmajätelaitokselle (Ekokem) tai ongelmajätekeruupisteeseen.

- Lisäneuvoja voi kysyä terveystarkastajalta ja TUKES:sta, tutkimusjohtaja kertoo.

Tutkimuksista ohjeita jatkotoimiksi

Salkinoja-Salosen huolen taustalla ovat Helsingin yliopistossa tehdyt laboratoriotutkimukset. Ne osoittivat, että pinnoista, jotka on käsitelty PHMG-tuotteen markkinoijan käyttöohjeen mukaisesti, irtosi kevyessä hankauksessa, kuten esimerkiksi kengillä kävelyn seurauksena, pölynä sisäilmaan vaarallinen määrä PHMG:tä. Kun käsitelty pinta kostutettiin vedellä, muodostui PHMG-pitoista vettä, joka vielä 4000-kertaisesti laimennettuna oli solutoksista eli myrkyllistä ihmisen soluille. Oleellista myrkkyjen löytymiselle sisätiloista oli Maria A. Anderssonin maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan mikrobiologian osastolla jo aiemmin kehittämä siittiötesti.

- On todennäköistä, että jos sisätilassa on tehty PHMG/PHMB-käsittely, ei siinä asuva tai toimiva henkilö voi välttää altistumista ja näin terveytensä vaarantamista.Altistuksen terveydelle haitallisuutta pahentaa se, että toksiineja tuottavat homeet, joiden torjuntaan PHMG ja PHMB-tehoaineisia biosideja markkinoidaan, sietävät näitä biosideja huomattavasti paremmin kuin vähemmän myrkylliset, tavanomaiset sisä- ja ulkotilahomeet, Salkinoja-Salonen kertoo.

Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitoksessa sisäilman toksisuutta tutkiva työryhmä ehdottaa, että guanidibiosidien sisätilakäyttö lopetetaan heti kiinteistöissä, joissa altistujina voi olla henkilöt jotka eivät voi varustautua hengityssuojaimilla.

- On myös syytä ryhtyä toimiin jo levitettyjen guanidibiosidien poistamiseksi sisätiloista erityisesti päiväkodeissa, kouluissa, asunnoissa ja muissa sellaisissa tiloissa, jossa altistujina voivat olla lapset , äidit ja nuoret henkilöt.

Lisäksi suomalaisista kiinteistöistä tulisi kerätä kemikaalien käyttötiedot, jotta epidemiologinen seuranta olisi mahdollinen sairaustapausten yhteydessä.

- Tiedossa on, että ihmisiä on myös Suomessa sairastunut guanidibiosidien käytön seurauksena.

Vaarallisuus selvisi Koreassa

Guanidibiosidien vaarallisuus ihmiselle tuli ilmi Koreassa, jossa alkoi esiintyä tihenevään tahtiin keuhko-oireisia potilaita, joiden oireet olivat aluksi lieviä, mutta pahenivat altistuksen jatkuessa vammauttaen ihmisen tai johtavan lopulta kuolemaan. Koreassa 2011 ilmi tulleissa tapauksissa vakavat seuraukset aiheutuivat keuhkojen fibroosista eli keuhkokudoksen muuttumisesta arpikudokseksi, joka alkoi syvimmistä keuhkoputkista ja jatkui nekroosina (solukuolio) sekä tulehduksena viereisiin kudoksiin. Korean tapauksista 91 on dokumentoitu ja 28 tapauksessa näistä seurauksena oli kuolema – kaikki uhrit olivat äitejä, raskaana olevia tai pikkulapsia. Altistus aiheutui ilmankostuttimien veteen lisätystä tuotteesta, joka sisälsi PHMG:tä.

Suomessa PHMG:tä ja PHMB:tä on levitetty sisätiloihin ja ilmastointikanaviin muun muassa kylmäsavu- tai savusumutus-nimikkeellä tai rätillä pyyhkimällä. Myös homeelle altistuneita huonekaluja ja muuta irtaimistoa käsitellään guanidibiosideja sisältävillä tuotteilla.

Lisätietoa: Mirja Salkinoja-Salonen Mirja.Salkinoja-Salonen (at) helsinki.fi, 040-5739049

Lisätietoja, aihetta käsitteleviä artikkeleita ja tietoa verkossa >>

Kuva: Suomalaisen hometalon myrkyntuottaja Aspergillus westerdijkiae kasvaa terhakkaasti kasvualustalla, jossa on PHMGtä 500 mg/L. Mirja Salkinoja-Salonen