Tiedekunnan uutiset Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

TULEVAISUUSRAHASTON TUOTON JAKAMINEN 2012

Helsingin yliopiston strategiassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti yliopisto käynnisti vuonna 2010 varainhankintakampanjan. Tätä tarkoitusta varten yliopisto perusti Tulevaisuusrahaston, jonka kautta kanavoidaan yksityiset lahjoitukset yliopiston peruspääomaan. Rahaston sääntöjen mukainen tarkoitus on Helsingin yliopiston tulevaisuuden kannalta tärkeiden strategisten hankkeiden toteuttaminen. Lahjoittajat ovat voineet esittää yliopistolle toiveita lahjoitetun pääoman tuoton käytöstä. Päätöksen Tulevaisuusrahaston tuoton kohdistamisesta on tehnyt rehtori.

Rehtori on myöntänyt maatalous-metsätieteelliselle tiedekunnalle Tulevaisuusrahaston tuottoa yhteensä 177 000 euroa vuodelle 2012. Myönnetystä summasta 67 000 euroa on osoitettu tutkimustoiminnan tukemiseen seuraavasti:

 • Maatalouselinkeinon edistäminen ja kehittäminen, alkutuotanto ja sen talouskysymykset
  20 000 euroa
  tuetaan alan väitöskirjatasoista tutkimustoimintaa
  yhteyshenkilöt prof. Matti Ylätalo ja prof. Aila Vanhatalo
 • Ravitsemustutkimus – sisältää sekä ihmisten että eläinten ravitsemustutkimuksen 20 000 euroa
  jatko-opiskelijoiden tekemä ravitsemustutkimus
  yhteyshenkilöt prof. Maija Tenkanen ja prof. Aila Vanhatalo
 • Viljateknologian tutkimus 10 000 euroa
  yhteyshenkilö prof. Hannu Salovaara
 • Maaseutututkimus, aluetutkimus tai maaseudun ja kaupungin vuorovaikutus 10 000 euroa
  yhteyshenkilö prof. Pekka Mäkinen
 • Kemianteollisuus, lannoitteet, kasvinsuojeluaineet 7 000 euroa
  yhteyshenkilöt prof. Helinä Hartikainen ja prof. Pirjo Mäkelä

Tutkimustoiminnan tukemiseen osoitettua rahoitusta haetaan e-lomakkeella 1.5.2012 mennessä. Rahoitus maksetaan henkilökohtaisena apurahana, jos rahoituksen saaja ei ole palvelussuhteessa yliopistoon rahoituskauden aikana. Apurahan maksamisessa noudatetaan Helsingin yliopiston yleisiä ohjeita https://alma.helsinki.fi/doclink/195754. Jos rahoituksen saaja on palvelussuhteessa yliopistoon, voidaan rahoitus osoittaa saajan käyttöön määrärahana hakijan omaan laitokseen. Myönnetty rahoitus tulee käyttää kokonaisuudessaan vuoden 2012 aikana. Rahoituksen käytöstä raportoidaan tiedekunnan taloussuunnittelijalle 31.1.2013 mennessä.