Tiedekunnan uutiset Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Luomu-kurssit vetävät salit täyteen

Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa on kuluneiden kolmen vuoden aikana luotu monitieteinen luomua käsittelevä 25 opintopisteen sivuainekokonaisuus. Suosio opiskelijoiden keskuudessa on ollut suurta, ja väkeä on tullut yliopiston ulkopuoleltakin.

- Varsinaisia luomu-kursseja on tällä hetkellä kahdeksan. Niistä kolme – elintarviketieteiden ja kuluttajaekonomian luomukurssit sekä projektikurssi – järjestettiin ensimmäistä kertaa tänä syksynä, koulutussuunnittelija Marjaana Toivonen maataloustieteiden laitokselta kertoo.

Opiskelijoiden kiinnostus aihepiiriä kohtaan näkyy kurssien osanottajamäärissä. Uudelle elintarviketieteiden luomukurssille ilmoittautui yli 120 henkeä. Opiskelijapalautteissa kurssien aihepiirit koetaan tärkeiksi.

- Opiskelijat kokevat, että tiedekunnastamme valmistuvilla maa- ja elintarviketalouden asiantuntijoilla tulisi olla valmiuksia työelämässä nähdä luomutuotannon erityispiirteet ja ottaa kantaa luomuun liittyviin kysymyksiin.

Mediassa luomua käsitellään usein kärjekkäästi ja tunteellisestikin.

- Luomun johdantokurssilla olemme huomanneet, että kun luomua tarkastellaan monipuolisesti eri toimijoiden ja kestävyyden osa-alueiden näkökulmista, alkuun äärevät mielipiteet alkavat lientyä. Kurssin loppuraportissa moni onkin kirjoittanut oppineensa näkemään, ettei luonnonmukainen tai tavanomainen tuotantotapa ole yksiselitteisesti toistaan parempi, vaan molemmista löytyy hyviä ja huonoja puolia sekä paljon parannettavaa, Toivonen sanoo.

- Luomu-opintojen yleisenä tavoitteena onkin, että opiskelija oppii tarkastelemaan luomualaa kriittisesti ja kokonaisvaltaisesti tutkimustiedon valossa, tuntee ajankohtaisia tutkimuskysymyksiä ja kehittämistarpeita sekä kykenee kehittämään alaa.

Projektikurssilla käsiksi oikeisiin haasteisiin

Yksi tämän syksyn uutuuksista on ollut projektikurssi, jolla ratkottiin todellisia luomuelintarvikeketjun haasteita. Idea kurssin järjestämisestä tuli opiskelijatoiveena.

Kurssilla opiskelijat työskentelivät viidessä projektissa, joiden aiheet saatiin luomualan yrityksistä, luomuneuvojilta ja tutkimushankkeista. Ryhmät työskentelivät itsenäisesti tukenaan ohjaava opettaja. Kurssin tiimoilta järjestettiin myös avoin seminaari.

- Projektiasiakkailta sekä Pro Luomu ry:ltä ja Luomuliitolta on tullut kiitosta kurssista ja siitä, että projekteissa tuotettiin alan kannalta arvokasta tietoa. Osa ryhmistä ja asiakkaista antoi luvan töiden julkaisuun verkossa.

Osa luomukursseista on avattu myös Avoimen yliopiston opiskelijoille. Lisäksi kursseille on osallistunut yliopiston ulkopuolisia henkilöitä, jotka ovat saaneet tiedekunnalta erillisten opintojen suoritusoikeuden.

- Työelämässä olevat, usein varttuneemmat opiskelijat kertovat rohkeasti kokemuksiaan ja näkemyksiään ja tuovat siten arvokkaan lisän kursseille, Toivonen painottaa.

Luonnonmukaisen maa- ja elintarviketalouden opetusta on kehitetty maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa rehtorin erillisrahoituksen turvin vuodesta 2010, jolloin vastuu luomun perusopetuksen järjestämisestä siirtyi Ruralia-instituutilta tiedekunnalle. 25 opintopisteen kokonaisuus on toteutettu maataloustieteiden, taloustieteen ja elintarvike- ja ympäristötieteiden laitosten yhteistyönä.

Tutustu luomu-opetukseen sekä projektikurssin aiheisiin ja kahteen julkaistuun työhön maataloustieteiden laitoksen verkkosivuilla >>