Tiedekunnan uutiset Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Nyt pureudutaan lasten lihavuusongelmaan

Maailmassa on yli 42 miljoonaa ylipainoista lasta. Maailman terveysjärjestö WHO listaakin lasten lihavuuden yhdeksi suurimmista terveysongelmista. Kattavaa tietoa lihavuuden taustoista tarvitaan, kun etsitään keinoja epidemian hillitsemiseksi. Kansainvälisessä ISCOLE-tutkimuksessa (International Study of Childhood Obesity, Lifestyle and the Environment) selvitetään elintapojen ja ympäristön suhdetta lasten liikapainoon. Mukana on kaksitoista tutkimuskeskusta ympäri maailman – Helsingin yliopiston ravitsemustieteen osasto on näistä yksi.

Merkittävä yhteistyösopimus vetovastuussa olevan Yhdysvaltalaisen Pennington Biomedical Research Centerin kanssa solmittiin viime kesänä. Tutkimuksen kenttävaihe alkaa lokakuussa ja kestää ensi vuoden toukokuuhun saakka.

– On hienoa olla ainoana pohjoismaisena tutkimusyksikkönä mukana näin suuressa kansainvälisessä tutkimuksessa, aiheesta väitöskirjaa tekevä tutkimuskoordinaattori Taru Saloheimo ravitsemustieteen osastolta kertoo.

– Ympäristön merkitystä lasten liikapainoon ei ole huomioitu aiemmissa tutkimuksissa näin tarkasti. Tietoa tarvitaan, jotta lihavuusongelmaan voidaan puuttua paremmin. Tutkimus antaa tukea myös päättäjien valintoihin, kun mietitään esimerkiksi koulujen piha-alueita koskevia uudistuksia, Saloheimo jatkaa.

Kyselyjä, mittauksia ja havainnointia

Tutkimuksen kenttävaiheen aikana kerätään tietoa viidestäsadasta 10-vuotiaasta suomalaislapsesta. Kaiken kaikkiaan tutkittavia kertyy 6000 ympäri maailman. Lapsilta selvitetään ruokaan, elintapoihin ja kehoon liittyviä asioita, ja he pitävät viikon ajan fyysisen aktiivisuuden määrää mittaavaa monitoria.

– Lisäksi tarkkaillaan lapsen ympäristöä kodin ja koulun osalta. Mukana ovat ruokailumahdollisuudet sekä rakennettu ympäristö, kuten koulujen leikkipaikat ja urheilukentät. Tutkimuksessa on huomioitu myös Suomen erityispiirteet; kyselylomakkeissa selvitetään esimerkiksi urheiluseuroihin kuulumista, Saloheimo kertoo.

Tuloksia Suomesta ja maailmalta

ISCOLE-tutkimuksessa on mukana maita kaikista maanosista. Eurooppaa edustaa Suomen lisäksi Portugali ja Britannia.

– Kansainvälinen tutkimus asettaa toki myös haasteita eri tutkimuskeskuksissa. Me esimerkiksi pohdimme, miten huomioimme vuodenaikojen vaikutukset liikuntamahdollisuuksiin. Intiassa ja Keniassa on toisenlaiset tutkimusongelmat. Käytettävissä olevat mittarit ovat kuitenkin niin hyviä, että pääkysymyksiin saadaan kyllä vastaukset, Saloheimo vakuuttaa.

Ensimmäisiä tutkimustuloksia voidaan Saloheimon mukaan odottaa vuoden 2013 jälkimmäisellä puoliskolla.

– Tutkimuksen päätulokset saadaan koko tutkimuspopulaatiosta, mutta myös Suomen tasolta raportoidaan. Koska lasten lihavuutta ei ole aiemmin tutkittu näin laajasti, odotan innolla tuloksia erityisesti eri ympäristötekijöiden merkittävyydestä, Saloheimo paljastaa.

Ravitsemustieteen osastolla on alkamassa toinenkin liikuntaan, ravitsemukseen ja lihavuuteen liittyvä kansainvälinen tutkimus. EU:n seitsemänteen puiteohjelmaan kuuluva PREVIEW on ISCOLEakin suurempi tutkimus. Siinä on mukana kahdeksan maata Euroopasta, Pohjois-Amerikasta sekä Australiasta ja Uudesta-Seelannista. Sekä ISCOLEn että PREVIEWn Suomen osuudesta vastaa ravitsemustieteen professori Mikael Fogelholm.

teksti: Saara Pietilä
kuva: morguefile.com