Tiedekunnan uutiset Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Yksimahaisten tutkimus uuteen nousuun

Märehtijöiden ruokalista on ollut Viikin tutkijoiden kiinnostuksen kohteena kauan, mutta yksimahaisten kotieläinten rehututkimus on ollut vähäistä. Syyskuun alussa aloittanut kotieläinten ravitsemustieteen professori MMT, dosentti Jarmo Valaja aikoo saada asiaan muutoksen.

– Nyt on hyvä aika aloittaa sian ja siipikarjan ravitsemustutkimukset uudelleen. Meillä on paljon kotieläimiin liittyvää tietoa, jota olisi mielenkiintoista yhdistää tulevassa tutkimuksessa. Kotieläinten ravitsemusta voidaan tarkastella myös esimerkiksi genomien vaikutuksen tai kasvintuotantotieteiden ja -teknologian näkökulmasta, Valaja kertoo.

Ennen yliopistoon siirtymistä Valaja toimi vajaat parikymmentä vuotta erikoistutkijana Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT:ssä, jossa hän tutki muun muassa sikojen ravitsemusta ja ruokintaa sekä turkiseläimiä ja siipikarjaa. Kotieläinten ravitsemuksen professorin ala painottuukin rehujen ravintoarvoon ja laatuun sekä eläinten ravitsemusfysiologiaan.

– Akateemiselle uralle suuntautuneelle tutkijalle tämä Suomessa ainutlaatuinen professuuri on huipputehtävä, jonka otin ilolla vastaan.

Koti-tilan viljelijä nauttii opettamisesta

Valaja ehti työskennellä ennen professuuriin valintaa hetken myös yliopistonlehtorin sijaisena. Nyt tuore professori luennoi oman alansa kurssit sekä pitää tutkimusprosessikurssia maisterivaiheen opiskelijoille.

– Pidän sekä tutkimus- että opetustyöstä, ja tässä pestissä saan tehdä molempia. Opiskelijat ovat innostuneita ja erittäin kiinnostuneita eläinten hyvinvoinnista. Kotieläintieteen tulevaisuus näyttää valoisalta: Suomessa luotetaan kotimaiseen elintarviketuotantoon, jonka palvelukseen tarvitaan myös korkeasti koulutettuja asiantuntijoita, Valaja kertoo.

Työajalla kotieläimiin keskittyvä professori toimii vapaa-ajallaan osa-aikaisena maanviljelijänä. Professuurin ohessa Valaja ylläpitää lapsuuden kotitilaa, jossa viljellään mallasohraa ja rehukauraa. Syksyisin maaseudulla metsästetään ja talvella harrastuksiin kuuluu hiihto. Nyt elokuussa aika kului muuttopuuhissa.

– Kuukauden siivosin seitsemäntoista vuoden ajalta kertyneitä papereita Jokioisissa, hän kertoo.

Urakan jälkeen onkin hyvä aloittaa remontoidussa maataloustieteiden talossa – tilavan työhuoneen hyllyissä riittää täyttämistä tuleville vuosille.

– Huoneessani on tilaa myös opiskelijoille. Toivon, että yhteydenpito opiskelijoiden kanssa muodostuu tiiviiksi, jolloin opintojen etenemisen kanssa kamppailevatkin tulevat huomatuksi. Ovi on aina auki ja tukea saa pyytää, Valaja muistuttaa.

Teksti ja kuva: Saara Pietilä