Tiedekunnan uutiset Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Kehitysmaista kiinnostuneille tarjolla uusi opintokokonaisuus

Vuoden verran toiminut University of Helsinki Global South Network (HUGS) yhdistää kehitysmaasuuntautuneita yliopistolaisia ja tarjoaa monialaista opetusta.

Maailman kehityskysymysten, kuten ruokaturvan, ihmisoikeuksien toteutumisen ja luonnonvarojen kestävän käytön tutkimiseen ja kehitysyhteistyöhön tarvitaan alan toimijoilta yhä monisyisempien ongelmien ratkaisukykyä ja laaja-alaista ajattelua. Moni- ja poikkitieteellisen työskentelyn taidot ovat oleellisia pyrittäessä yhteisiin päämääriin ja innovaatioihin.

HUGS-verkosto perustettiin vahvistamaan Helsingin yliopiston eri tieteenaloilla tehtävää kehitysmaaopetusta ja -tutkimusta sekä tuomaan alan osaajia yhteen.

- Aktiiveja on mukana yliopiston kaikista 11 tiedekunnasta. Näin viimeisten vuosien aikana Viikin kampuksella virinnyt yhteistyö on kudottu jo yliopistotasoiseksi verkostoksi. Tutkijoilla ja opiskelijoilla on nyt mainiot mahdollisuudet kerätä monipuolista tietoa ja osaamista, verkoston koordinaattori Nina Himberg iloitsee.

Helsingin yliopisto toimii kehitysmaissa sekä tutkimuksen että opetuksen parissa. Paikalliskapasiteetin rakentaminen kumppanimaissa ja niiden yliopistoissa on noussut yhä näkyvämpään rooliin hankkeissa.

- Yliopistomme tutkijoihin voi törmätä niin Afrikan, Aasian kuin Latinalaisen Amerikan maissa. Kehityspoliittinen tutkimus, samoin kuin ilmastonmuutoksen, trooppisten alueiden metsä- ja maatalouden, kansalaisyhteiskunnan ja luonnon monimuotoisuuden tutkimus edustavat muiden muassa vahvoja osaamisalueitamme, Himberg kertoo.

Tästä syksystä lähtien HUGS tarjoaa yhdessä tiedekuntien kanssa kehitysmaiden tutkimukseen monialaisesti perehdyttävän, 25 opintopisteen laajuisen Global South Studies Minor -opintokokonaisuuden. Uutena kurssina alkaa perjantaina 7.9. sivuaineeseen johdatteleva Introduction to Global South Studies. Kokonaisuuden teemat vaihtelevat ruokaturvasta, terveydestä ja ilmastonmuutoksesta uskontoon, luonnonsuojeluun ja ihmisoikeuksiin.

- Johdantokurssin tai sivuaineen voi suorittaa niin kehitysmaa-asioista kiinnostunut aloittelija kuin alaan perehtynyt opiskelijakin. Kandidaatin verran oman pääaineen opintoja on toivottavaa pohjaksi. Myös jatko-opiskelijat, JOO- ja erillisopinto-oikeudella suorittajat ovat tervetulleita, Himberg vinkkaa.

HUGS-verkoston jäsenten kesken ja yhteistyössä yliopiston ulkopuolisten kehitysmaa-alan toimijoiden kanssa järjestetään seminaareja, konferensseja ja muita asiantuntijoita ja opiskelijoita palvelevia tapahtumia.

Verkoston koordinaattori Nina Himbergin tavoittaa Viikin kampukselta ja häneen voi ottaa yhteyttä Global South -opintoasioissa, tutkimusyhteistyön tiimoilla ja Kenian ja Madagaskarin tutkimusasemiin liittyvissä kysymyksissä. UniPID-virtuaaliopintoihin saa myös neuvoja HUGS:ista. Yhteystiedot: 050 317 5496, nina.himberg (at) helsinki.fi

Lisätietoja HUGS-verkostosta http://blogs.helsinki.fi/viikki-devnet/

Kuva: Nina Himberg