Tiedekunnan uutiset Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Nousussa sosiaalinen vastuullisuus

Kun selaa metsäyritysten vuosikertomuksia, löytää nykyisin lähes poikkeuksetta jonkinlaisen katsauksen yrityksen yhteiskuntavastuullisuuteen. Useimmiten siinä kerrotaan, miten yritys huomioi toiminnassaan ympäristöasiat.

- Yritykset painottavat vastuullisuuskysymyksissä ympäristövastuuta, mutta sosiaalinen vastuu näkyy huomattavasti harvemmin. Sosiaalisen vastuun kysymykset tulevat kuitenkin nousemaan yritysten siirtyessä uusille markkinoille, erityisesti BRIC-maihin, Tiedekulmaan metsäviikon alumniaamukahveilla 15.6. puhunut professori Anne Toppinen kertoi.

Toppinen ryhmineen on tutkinut CSR-Forest-hankkeessaan metsäyritysten vastuullisuusraportointia. Kiinnostava kysymys on muun muassa se, miten yritykset vastuullisuuteen suhtautuvat.

- Kansalaisjärjestöillä katsotaan olleen suuri vaikutus yritysten tapaan toimia. Toiminta on kuitenkin usein reaktio yrityksiin kohdistuvaan paineeseen, ei niinkään proaktiivista, yrityksestä itsestään lähtevää ennaltaehkäisevää toimintaa, Toppinen sanoi.

- Hankkeessamme tutkittiin sadan suurimman metsäyrityksen raportit. Puolustavalla kannalla niistä oli yli puolet, proaktiivisia vain noin viidennes ja ”keskitiellä” suunnilleen saman verran.

Metsäyritysten ympäristöjohtajille tehty laaja kysely metsäsertifioinnin käyttöönottoon liittyen kertoi myös reaktiivisesta otteesta: Suurimmiksi syiksi sertifiointiin mainittiin asiakkaiden toiveet sekä yrityksen imagon parantaminen. Suurimmaksi esteeksi toiminnan vastuullisuuden kehittämiselle taas nähtiin kuluttajien maksuhaluttomuus.

- Kuluttajat ovat tärkeässä asemassa vastuullisuuskysymyksissä. Yritysten kannattaa tuottaa sellaisia tuotteita, joita ihmiset haluavat ostaa. Olemmeko siis kuluttajina valmiita palkitsemaan vastuullisia toimijoita? Toppinen kysyi.

Kommenttipuheenvuoron pitänyt Mariia Kaikkonen konsulttiyritys Induforista pohti yritysten vastuullisuudella saavuttamaa markkinaetua.

- Vastuullisuudesta on tullut jo niin valtavirtaa, ettei sillä enää välttämättä saavuteta suoraa etua. Vastuullisella toiminnalla kuitenkin turvataan pitkällä tähtäimellä yrityksen toimintaedellytykset, hän painotti.

Samoilla linjoilla oli Stora Ensossa työskentelevä alumni Heikki Rissanenkin.

- Vastuullisuus on nykyisin yrityksen ”licence to operate”. Jos ei ole vastuullinen toimija, ei pian ole toimija ollenkaan.

Teksti: Sanna Schildt
Kuva: Salla Mehtälä

CSR-Forest on Suomen Akatemian rahoittama yhteishanke Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa.

Professori Anne Toppinen TUHAT-tutkimustietokannassa