Tiedekunnan uutiset Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Virtuaalinen hiilipuu havainnollistaa hiilen sitoutumista

Helsingin yliopiston Tiedekulmassa on tämän kesän ajan oiva tilaisuus leikkiä ilmanhaltijaa. Kävijä saa säätää virtuaaliselle puulle tarjolla olevan valon, hiilidioksidipitoisuuden ja lämmön määrää. Hiilipuu näyttää vastineeksi, miten erilaiset luonnonolot vaikuttavat hiilen sitomiseen ilmakehästä.

Puut tuottavat vedestä ja hiilidioksidista aurinkoenergian avulla sokeria ja happea. Noin puolet puiden vuotuisesta yhteytystuotoksesta käytetään uuteen kasvuun. Toinen puoli kuluu puiden elintoimintojen ylläpitoon, jolloin hiilidioksidia vapautuu hengityksessä takaisin ilmakehään.

Putoavien lehtien ja oksien sekä kuolleiden juurten hajotessa maassa vapautuu myös hiilidioksidia, kun taas puiden rungot ja juuristo toimivat pitkäaikaisena hiilivarastona. Kaikkien näiden yhteisvaikutuksena syntyy puun hiiltä sitova vaikutus.

Kesä–heinäkuun ajan Helsingin yliopiston Tiedekulmassa kasvaa interaktiivinen hiilipuu. Kukin kävijä voi kokeilla, miten valon määrän, lämpötilan ja ilman hiilidioksidipitoisuuden muuttuminen vaikuttavat puun hiilensidontaan. Puun olosuhteita pystyy itse säätämään, sillä antureihin voi vaikuttaa esimerkiksi oman hengityksen tai käden lämmön avulla.

Hyytiälästä virtuaalimaailmaan

Tiedekulman Hiilipuu-teoksen henkinen esi-isä on oikea puu, joka sijaitsee Juupajoella Hyytiälän metsäaseman maastossa. Sen laskennallista hiilensidontaa on saatu seurata verkossa jo kolmen vuoden ajan. Käyttäjä on voinut valita joko sillä hetkellä vallitsevat olosuhteet, muutaman esimerkkitilanteen eri vuodenajoista tai - kuten nyt Tiedekulmassa - kokonaan itse määritellyt tiedot.

– Tiedekulman Hiilipuu-teos on monin tavoin päivitetty versio ensimmäisestä hiilipuusta. Tuomme ensimmäistä kertaa sen kokonaan itsenäiseksi, pois verkosta. Näin sitä on helpompi käyttää eri tilaisuuksissa, toteaa hankkeen johtaja Eija Juurola Helsingin yliopiston Metsätieteiden laitokselta.

Uuden hiilipuun kasvattaminen verkosta itselliseksi on kestänyt vajaan vuoden. Hiilipuun hiilivirta-animoinnin konseptin suunnitellut kuvataiteilija Terike Haapoja on erittäin tyytyväinen virtuaalipuun uuteen elämänvaiheeseen.

– Puu on paljon aiempaa dynaamisempi. Hiilipartikkelit on animoitu niin, että puu näyttää kolmiulotteiselta ja ikään kuin liikkuu tuulessa. Esitykseen kuuluu myös metsän huminalle sukua oleva äänimaailma, joka muuttuu puun olosuhteiden myötä.

Uutta Hiilipuu-taideteosta ja sen henkeen uudistettavaa verkkosivustoa on tarkoitus jatkossa käyttää opetuksessa

Hiilipuu Helsingin yliopiston Tiedekulmassa 4.6.-31.7.2012, tervetuloa katsomaan ja kokeilemaan!

Hiilipuu on Metsätieteiden laitoksen, metsäalan sovelluksia kehittävän ohjelmistoyritys Simosol oy:n ja kuvataiteilija Terike Haapojan yhteistyöhanke.

Lisätietoja:
Eija Juurola, Helsingin yliopisto, eija.juurola (a) helsinki.fi, 050 415 4833
Jukka Rasinmäki, Simosol Oy, jussi.rasinmaki (a) simosol.fi, 040 038 2364
Terike Haapoja, mail (at) terikehaapoja.net, 050 405 8341

Tutustu Hyytiälän metsäasemaan

Teksti: Elina Raukko
Kuva: Ivaylo Dzhedzhev