Tiedekunnan uutiset Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Tiedekunta palkitsi Hyvän opettajan ja parhaan väitöskirjan

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opiskelijat saivat jälleen tehdä ehdotuksia Hyvä opettaja -palkinnon saajista. Yhdeksän ehdotuksen joukosta opintoasiain toimikunta valitsi palkinnon saajaksi tänä vuonna yliopistonlehtori Maijaliisa ”Maikki” Erkkolan elintarvike- ja ympäristötieteiden laitokselta.

Opiskelijoiden pitkät perustelut ovat vakuuttavaa luettavaa.

- Maikin opetusta kuvaa se, ettei hän oikeastaan luennoi, vaan vuorovaikuttaa. Hänen luennoillaan keskustellaan ja hän kuuntelee mielellään opiskelijoiden käsityksiä, mielipiteitä ja havaintoja omasta alastaan. Hänellä on ainutlaatuinen kyky nähdä jokaisessa opiskelijassa vahvuuksia, joita hän pyrkii rohkaisemaan ja houkuttelemaan esiin. Itsekin vannoutuneena tutkijana Maikki tuo paljon julkisuutta saavia tutkimustuloksia kriittiseen tarkasteluun ja opettaa opiskelijoitaan kyseenalaistamaan, perustelemaan ja miettimään itse, esityksen tehnyt kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijoiden ainejärjestö Oikos ry kiittelee.

- Lukiessani opiskelijoiden perusteluja tajusin pitäväni kädessäni elämäni parasta työtodistusta, palkinnostaan liikuttunut Erkkola kertoo.

Maikki Erkkola toivoo voivansa opetuksessaan paitsi kehittää opiskelijoiden tieteellistä ajattelua ja vuorovaikutustaitoja, myös voimaannuttaa oppilaitaan, auttaa heitä löytämään omat kykynsä ja voimavaransa. Opetuksessa hän pyrkii uteliaisuuden herättämiseen, kokemuksellisuuteen ja yhteistoiminnallisuuteen. Vahvat perustiedot omalta tieteenalalta ovat pohja luovuudelle ja opiskelijoiden ammatilliselle itsetunnolle, jonka kehittymistä opetuksen tulee tukea.

- Muistamme loppuikämme sellaiset opettajat, jotka ovat tukeneet kehitystämme positiivisella tavalla. Tämä ei koske vain peruskoulutusta, vaan on mahdollista myös meille yliopisto-opettajille, hän painottaa.

Kassavan ruskoviiruviruksen jäljillä

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan vuoden 2011 parhaana väitöskirjana palkittiin Deusdedith R. Mbanzibwan työ Molecular Characterization of Viruses Causing the Cassava Brown Streak Disease Epidemic in Eastern Africa, siis kassavan ruskoviiruviruksen karakterisointi.

- Väitöskirjan aihe on poikkeuksellisen tärkeä ja ajankohtainen. Kassavan ruskoviirutauti lukeutuu Science-lehden hiljattain nimeämiin kahdeksaan kasvitautiin, joita pidetään suurimpina uhkina ihmiskunnan ruokaturvalle, palkinnon julkistanut tutkimusvaradekaani Hely Tuorila kertoo.

Mbanzibwan tutkimukset ratkaisivat useita polttavia ongelmia kassavan ruskoviirutaudin ymmärtämi-sessä. Hän selvitti ensimmäisenä, että tautiin liittyy kaksi samanlaista, yhdessä toimivaa virusta. Vain toinen näistä oli aiemmin edes alustavasti tunnettu. Yllättävintä tutkimuksen tuloksissa oli, että ruskoviiruvirukset ovat omineet vieraan geenin, jollaista ei ole aiemmin tavattu viruksista. Geeni lienee peräisin isäntäkasveista ja tuottaa todennäköisesti entsyymin, jonka avulla virus riehaantuu kuumista ja kuivista kasvuoloista stressaantuneen kassavan solukoissa.

Kiittäen hyväksytty -arvosanan työstään saanut väittelijä tutki molempien virusten geneettistä vaihtelua ja evoluutiota ja kehitti menetelmän niiden tunnistamiseen samassa testissä.

- Testi on tärkeä ruskoviiruvirusten leviämisen rajoittamisessa kasvintarkastuksen keinoin sekä kestävien kassavalajikkeiden jalostamisessa, valintalautakunta painottaa.

Hyvä opettaja 2012- ja Vuoden 2011 paras väitöskirja -palkinnot jaettiin maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan tiedekuntailtapäivässä 9.5.2012.