Tiedekunnan uutiset Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Opiskelijoita koutsattiin työelämään Viikissä

Koutsit Kaukonen ja Heimovirta

Maatalous-metsätieteellisen sekä bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan 26.4.2012 järjestämä Coach cafe –työelämäilta toi yhteen valmistumisvaiheen opiskelijat ja työurallaan eri vaiheissa olevat alumnit.

Coach cafehen osallistui yhdeksän alumnia ja kolmekymmentä opiskelijaa molemmista tiedekunnista. Tarkoituksena oli madaltaa opiskelijoiden kynnystä siirtyä työelämään ja laajentaa heidän näkemystään omista uravaihtoehdoistaan.

Opiskelijat saivat luottamuksellisessa ja rennossa ilmapiirissä keskustella valmentaja-alumnien kanssa työelämään siirtymisestä ja työelämän haasteista. Työnhakuun saatiin myös ainakin yksi konkreettinen vinkki, kun kehittämispäällikkö Mikko Tiira paljasti Metsähallituksen palkkaavan lähiaikoina uusia ympäristöalan asiantuntijoita.

Elintarvike-ekonomian opiskelija Satu Laaksolle Coach cafe osui hyvään saumaan, sillä hän on siirtymässä työelämään ja etsii kokopäivätyötä.

– Tilaisuuden parasta antia oli päästä pienryhmässä keskustelemaan omalta alalta valmistuneen alumnin kanssa, jolta sai rehellisen näkemyksen itseä askarruttaviin kysymyksiin.

– Työnhaku on henkilökohtainen asia ja siksi tällainen räätälöity tilaisuus toimii hyvin, komppasi ympäristösuojelutiedettä opiskeleva Sampsa Nisonen.

Halu auttaa opiskelijoita kertomalla omista kokemuksista motivoi alumneja osallistumaan tilaisuuteen. Alumnit halusivat rohkaista opiskelijoita luottamaan omaan osaamiseensa, mutta muistuttivat toisaalta, että vasta työelämässä oppii monet tarvittavat taidot.

Hyötyä myös alumnille

Tilaisuudessa yhtenä alumnina toiminut WWF:n metsäasiantuntija Maija Kaukonen innostui lähtemään mukaan, sillä hänen työnantajansa on muutenkin kiinnostunut tiivistämään yhteistyötä yliopiston kanssa. Maija koki hyötyneensä tilaisuudesta konkreettisesti myös oman työnsä kannalta.

– Coach cafe on toimiva käytäntö ja voisin viedä tätä mallia eteenpäin WWF:n yhteistyömaihin, joissa teemme työtä nuorten kanssa.

Sekä alumnit että opiskelijat toivoivat Coach cafelle jatkoa. Yhtenä kehittämisideana he esittivät, että opiskelijat olisivat saaneet kiertää toisissakin pienryhmissä ja vaihtaa ajatuksia useamman mielenkiintoisen alumnin kanssa.

Jos olet kiinnostunut toimimaan valmentaja-alumnina, päivitä tieto profiiliisi yliopiston Alumnikampuksella tai ota yhteyttä tiedekuntasi yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta vastaavaan suunnittelijaan.

Teksti: Suvipäivikki Mikola
Kuva: Elina Raukko

Lisätietoja:
Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, suunnittelija Suvipäivikki Mikola, suvipaivikki.mikola@helsinki.fi, (09) 191 58014
Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta, suunnittelija Johanna Mäenpää, johanna.maenpaa@helsinki.fi, (09) 191 57595

Coach cafen valmentaja-alumnit:

Minttu Heimovirta, FM, tiedetoimittaja, YLE
Maija Kaukonen, MMM, metsäasiantuntija, WWF
Talvikki Kiiskinen, MMM, hankehallinnon koordinaattori, Kirkon ulkomaanapu
Antti Kuisma, ETM, Portfolio Manager, Fazer Leipomot Oy
Riina Känkänen, FM, asiantuntija, ympäristökonsultointi, Sito Oy
Pia Niinimäki, FT, tutkijainsinööri, Patentti- ja rekisterihallitus
Tapani Oksanen, MMM, Senior Partner, Indufor
Petro Tamminen, MMM, jatko-opiskelija, ympäristöasiantuntija, Elisa Oyj
Mikko Tiira, FM, kehittämispäällikkö, Metsähallitus