Tiedekunnan uutiset Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Agronomialumnit vieraisilla tiedekunnassa

Nelisenkymmentä maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan alumnia tutustui opetuksen ja tutkimuksen nykytilaan Agronomiliiton senioriyhdistyksen vieraillessa Viikissä 7.2.

Senioriyhdistyksen jäsenet halusivat kuulla, mitä nykyisille opiskelijoille opetetaan ja nähdä, millaisissa tiloissa tiedekunta nykyisin toimii. Opiskelijan arkeen seniorit saivatkin tuntumaa lounastaessaan vierailun aluksi ravintola Ladonlukossa. B-talon luentosalien penkkien pehmeyttä alumnit testasivat kuunnellessaan tiedekunnan, maataloustieteiden laitoksen ja taloustieteiden laitoksen esittelyt. Lopuksi he pääsivät vierailemaan DNA-laboratoriossa ja kasvihuoneilla.

Tiedekuntaa esitellyt yliopistonlehtori ja maataloustieteiden laitoksen varajohtaja Mervi Seppänen totesi olevansa iloinen siitä, että agronomialumnit halusivat tulla katsomaan, mitä heidän vanhalle opinahjolleen kuuluu.

- Viikkiin on rakennettu paljon uutta ja tänne on syntynyt varsinainen bioalan keskittymä, Seppänen havainnollisti ilmakuvasta.

Pohtiessaan, mikä erityisesti on muuttunut sitten alumnien Viikin-päivien, Seppänen kertoi, että opiskelijoita ohjataan paljon aiempaa enemmän ja opetuksen laatuun kiinnitetään paljon huomiota.

- Nykyopiskelijat osaavat paitsi vaatia korkeaa tasoa myös antaa palautetta, hän sanoi.

Alumneja kiinnosti myös, työllistyvätkö valmistuneet hyvin oman alansa töihin ja onko tiedekuntaan riittävästi pyrkijöitä. Taloustieteiden laitoksen johtaja Visa Heinonen kertoi, että heidän oppiaineidensa osalta tilanne on sekä työllistymisen että hakijoiden määrän suhteen erittäin hyvä. Seppänen totesi, että joihinkin maataloustieteiden laitoksen oppiaineisiin saisi olla enemmänkin hakijoita.

- Meillä opiskelleet ovat tiedekunnalle tärkeitä sanansaattajia opiskelupaikkaa harkitsevien suuntaan. Kertokaa siis tiedekunnan tarjoamista ainutlaatuisista mahdollisuuksista tutuillenne ja sukulaisillenne, Seppänen vinkkasi.

Taloustieteitä aikoinaan opiskellut Hed-Marie Björkell kuunteli esittelijöitä mielenkiinnolla ja oli iloinen, että yhdistys sai tilaisuuden tulla tutustumaan yliopiston nykymenoon. Maatalouspolitiikan alumni Lars Rask kertoi saaneensa vaikutelman modernista ja aikaansa seuraavasta tiedekunnasta, joka osaa kohdentaa resurssinsa oikein.

- Henkilöstöstä säteilee aito innostus omaa alaa ja työtä kohtaan, Rask kiitteli.

Teksti ja kuva: Suvipäivikki Mikola
Kuvassa tohtorikoulutettava Venla Jokela kertoo kasvihuoneissa alumneille nurmikasvien vernalisaatiosta ja peltokasvien kylmänkestävyydestä
.