Tiedekunnan uutiset Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Kielikylpykursseilla opiskellaan ruotsiksi

Viikissä yliopiston opiskelijat voivat käydä kielikylpykurssia, jossa yhdistetään ruotsin kielen ja globaalien ympäristökysymysten opiskelu. Yli kuusikymmentä prosenttia työnantajista edellyttää ruotsin kielen taitoa työnhakijoiltaan.

Yliopistolehtori Kristina Lindström kertoo, että elintarvike- ja ympäristötieteiden laitoksen kielikylpykurssilla opiskellaan sekä sisältöä että kieltä vuorovaikuttavalla ja motivoivalla tavalla. Kurssia on järjestetty yhteistyössä Kielikeskuksen kanssa vuodesta 2006.

– Bolognaprosessin alla kuultiin opiskelijoiden mielipiteitä ruotsin opetuksesta. He toivoivat enemmän sisältöä ja kielikurssia, jonka voisi kytkeä opintoihin ja johonkin, jota he pitävät tärkeänä, kertoo Lindström.

Kielikylpykurssi sisältää monitieteisen katsauksen globaaleihin ympäristökysymyksiin ja mahdollisuuden syventyä tarkemmin yhteen aihepiiriin. Samalla opiskelijat oppivat kuuntelemaan, keskustelemaan ja kirjoittamaan ruotsiksi.

Ruotsinopettaja Leena-Maija Åberg-Reinke on vastannut kielenopetuksesta kurssilla. Hän sanoo, että ruotsin kielen hyöty on ilmiselvä, eikä vähiten työnantajille.

– Olemme tehneet muutaman kyselyn ja ne osoittavat, että opiskelijat tarvitsevat suuressa määrin ruotsia työelämässä. Englannin kieli on tietysti kieli numero yksi äidinkieltä lukuun ottamatta, mutta minulla on tapana sanoa, että englanti on välttämättömyys, ilman sitä ei yksinkertaisesti pärjää.

Åberg-Reinke huomauttaa, että yritykset kerta kaikkiaan haluavat ihmisiä, joilla on kielitaitoja. Kyselyiden perusteella pitkälti yli 60 prosenttia työnantajista edellyttää ruotsin kielen taitoa työntekijöiltään.

– Vain muutama prosentti vastaajista mainitsee vaatimuksia saksan, ranskan tai espanjan kielen taidoista, Åberg-Reinke kertoo.

Viime syksynä noin viisitoista opiskelijaa suoritti Ympäristö ja kehitysmaat -kielikylpykurssin. Se on tarkoitettu lähinnä suomenkielisille opiskelijoille, jotka suorittavat ruotsin kielen opintoja samassa yhteydessä, mutta osallistujiin kuuluu myös ruotsinkielisiä opiskelijoita, joilla on mahdollisuus kehittää äidinkielen taitoaan.

Konseptia on kopioitu myös muihin tiedekuntiin ja laitoksiin.

– Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta otti mallia meiltä, ja siellä on nyt kurssi globaaleista ympäristökysymyksistä. Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa on myös Itämeren ympäristön metsänhoitoa käsittelevä kurssi, johon sisältyy ruotsin kielen opetusta, Lindström kertoo.

Teksti: Nadine Aschan
Kuva: Veikko Somerpuro