Tiedekunnan uutiset Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Työpiste tropiikissa

Kehitysmaiden metsänhoidon professori Olavi Luukkanen on kuukauden ajan työskennellyt World Agroforestry Centren eli ICRAF:in päämajassa Nairobissa, Keniassa. Työrupeama saattaa venyä hieman pitemmäksikin, sillä ICRAF on luvannut tarjota työtilat professorin tehtävien hoitoon pitkälle ensi vuoden puolelle.

- Vaatimaton työhuone kantaa juhlallista nimeä ”VITRI:n itäisen Afrikan toimisto”, Olavi Luukkanen vitsailee, mutta kiittelee samalla työtilojen toimintaedellytyksiä erittäin hyviksi.

Viikin tropiikki-instituutti VITRI:llä ja sitä edeltäneellä trooppisen metsänhoidon yksiköllä on ollut jo lähes kolmenkymmenen vuoden ajan yhteistyöhankkeita Sudanissa ja Keniassa. Uusia hankkeita Afrikkaan viritellään juuri ICRAF:in avustuksella.

Nykyiseen pestiin Nairobiin Luukkasen veivätkin mainiot mahdollisuudet kehitellä projekteja paikallisten yhteistyötahojen kanssa. Aivan alkajaisiksi hän kävi neljän ICRAF:in tutkijan kanssa Jubassa, Etelä-Sudanissa, jossa University of Juba on kumppanina VITRI:n ulkoministeriön Korkeakoulu-IKI -ohjelman alla toteuttamassa LAMPTESS-hankkeessa. Tässä hankkeessa koulutetaan erityisesti maankäytön suunnittelun, peltometsäviljelyn ja metsätalouden asiantuntijoita Etelä-Sudanin maa- ja metsätaloushallinnon ja kahden yliopiston tarpeisiin. Siinä työskenteli juuri silloin viisi VITRI:n omaa asiantuntijaa koulutustehtävissä.

Hyötyä molempiin suuntiin

Työhuone saattaa olla vaatimaton, mutta sen tuomat yhteistyö- ja vaikutusmahdollisuudet ovat kaikkea muuta.

- Suurimpia hyötyjä yhteistyössä ICRAF:in kanssa on mahdollisuus toimia päivittäisessä vuorovaikutuksessa suuren tutkimuslaitoksen henkilöstön kanssa. ICRAF:in suojissa toimii lukuisia muiden kansainvälisten tutkimuslaitosten ja järjestöjen edustajia. World Agroforestry Centre on osa kansainvälistä maataloustutkimuksen verkostoa (CGIAR), joka kattaa viisitoista tutkimuslaitosta eri puolilla maailmaa. Kaikkiin niihin on ICRAF:in kautta hyvät yhteydet, Luukkanen listaa.

- Tämä on myös oivallinen tilaisuus solmia yhteyksiä kansainvälisiin toimijoihin tutkijayhteisön ulkopuolella. Tästä hyvä esimerkki oli hiljattainen vierailu, jonka Maailmanpankin Sudanin ja Etelä-Sudanin uusi maaedustaja teki ICRAF:iin tutustuakseen VITRI:in tutkimus- ja kehitystyöhön näissä maissa, hän jatkaa.

Molempia osapuolia hyödyttävää yhteistyötä myös World Agroforestry Centren kanssa VITRI ja sitä edeltänyt tutkijaryhmä ovat tehneet jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan.

- Kun ICRAF juuri nyt lisäksi haluaa luoda vahvemmat suhteet esimerkiksi Sudaniin, Etelä-Sudaniin ja Etiopiaan, VITRI tarjoaa tähän hyvät kanavat omien vakiintuneiden kumppanuuksiensa kautta.

Teksti: Olavi Luukkanen ja Sanna Schildt
Kuva: Sherry Odeyo/ICRAF. Maailmanpankin Sudanin ja Etelä-Sudanin aluetoimiston uusi johtaja Bella Bird (2.oikealta) tutustumassa VITRI:n toimintaan ICRAF:issa. Muut kuvassa (vasemmalta): ICRAF:in tutkija Daniel Ofori, Olavi Luukkanen, ICRAF:in varapääjohtaja prof. August Temu sekä VITRI:n juuri kenttätyöstä Etelä-Sudanista palannut tutkija Loice Omoro.