Tiedekunnan uutiset Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Mikael Fogelholm uudeksi ravitsemustieteen professoriksi

Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa aloitti elokuun alussa uutena ravitsemustieteen professorina ETT, ravitsemustieteen dosentti Mikael Fogelholm.

Mikael Fogelholmin taustat ovat maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa. Hän väitteli ravitsemustieteistä vuonna 1992. Erityisesti Fogelholmia kiinnostaa ravinnon, liikunnan ja lihavuuden yhteys.

– Opiskeluaikoina kilpaurheilin ja valmensin. Ravitsemustieteen luennoilla huomasin, että ravintoasioilla on merkitystä harrastukseni kannalta. Siksi vaihdoin aikoinaan pääainetta mikrobiologiasta ravitsemustieteisiin, Fogelholm paljastaa.

Fogelholm on työskennellyt urallaan paitsi tutkimuksen parissa, myös tiedemaailman hallinnollisissa ja tiedepoliittisissa tehtävissä. Hän on toiminut mm. Lahden tutkimus- ja koulutuskeskuksen, nykyisen Palmenian, tutkimus- ja kehitysjohtajana sekä UKK-instituutin johtajana. Viimeisimpänä Fogelholm on ollut Suomen Akatemian terveyden tutkimuksen yksikön johtajana.

Lisäksi Fogelholmilla on monia kansainvälisiä luottamustehtäviä asiantuntijuuteensa liittyen. Hän on mukana mm. EU:n Joint Programming -hankkeessa terveellisen ravitsemuksen asiantuntijaryhmässä, Pohjoismaiden ravitsemussuositusten työryhmässä sekä Islannin valtiollisen tutkimusrahoittajan RANNIS:n paneelissa arvioimassa tutkimushakemuksia.

Opettaminen kiehtoo

Fogelholm ei ole ehtinyt liikkua yliopiston käytävillä kuin vasta pari viikkoa, mutta hän yltyy siitä huolimatta kehumaan yliopiston rentoa ilmapiiriä. Mukavan työympäristön lisäksi Fogelholm iloitsee tulevista työtehtävistään.

– Olen aina pitänyt tutkimisesta, ja tässä työssä sitä saa tehdä. Lisäksi tehtävä antaa hyvät mahdollisuudet osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun. Eniten odotan kuitenkin opettamista ja kanssakäymistä opiskelijoiden kanssa. Olemmekin jakaneet toisen ravitsemustieteen professorin Marja Mutasen kanssa hallinnolliset tehtävät niin, että minä otan oppiainevastaavan roolin, Fogelholm kertoo.

Yhteiskuntatieteet lähelle

Opintoasioissa riittääkin mietittävää. Ravitsemustiede on tiedekunnan suosituin hakukohde, ja ravitsemustieteen opiskelijat joutuvat valmistuttuaan hakemaan paikkaansa työelämässä.

– Lähivuosina täytyy miettiä, minkälaisia valmiuksia opiskelijoillemme tulee antaa työelämään, jotta he olisivat mahdollisimman kilpailukykykyisiä työmarkkinoilla. Esimerkiksi yhteiskunnan toiminnan ymmärtäminen on erityisen tärkeää, minkä takia yhteiskuntatieteet olisi hyvä tuoda lähelle ravitsemustieteiden opintoja, Fogelholm pohtii.

Nuoruuden urheiluharrastus on edelleen läsnä Fogelholmin elämässä: hän harrastaa vapaa-ajallaan maantiejuoksua, suunnistusta, pyöräilyä ja miesjumppaa. Lisäksi Fogelholm soittaa pianoa Astor Piazzollan musiikkiin erikoistuneessa Tango Academica -yhtyeessä, johon kuuluu soittajia Suomen Akatemiasta ja Helsingin yliopistosta.

Teksti ja kuva: Noora Happonen