Tiedekunnan uutiset Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Kesäkurssilta kansainvälisiä kavereita ja intensiivistä oppia

Helsinki Summer Schoolin 18 kurssia ovat jälleen koonneet Helsinkiin suuren joukon kansainvälisiä opiskelijoita. Tiedekunnassa kurssit järjestetään metsätieteissä ja maataloustieteissä.

Metsätieteiden Designing Sustainable Forest Landskapes -kurssille osallistuu tänä vuonna 17 opiskelijaa yhteensä 12 eri maasta. Osa on maisteriopiskelijoita, osa jatko-opiskelijoita ja metsäalan ammattilaisia.

- Kurssilla painotetaan monitieteisyyttä. Metsiin liittyviä kysymyksiä ei voida ratkaista vain metsätieteiden keinoin, vaan haluamme tarjota kurssilaisille laajempaa näkemystä aiheeseen. Osa luennoistamme ja ekskursioista sekä lisäksi päätösseminaarimme ovat yhteisiä maatalousalan Ecosystem Services in Tomorrow’s Agriculture -kurssin kanssa, metsätieteiden kurssia koordinoiva Gabriela Albarracin kertoo.

Ryhmähenkeä Hyytiälästä

Kurssin ensimmäisellä viikolla opiskelijat pääsivät tutustumaan Hyytiälän metsäasemaan, jossa tehdään muun muassa metsien ja ilmakehän vuorovaikutuksiin liittyvää tutkimusta.

Ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksista kiinnostunut kreikkalainen Christos Kavatzas löysi metsätieteiden kurssille hakukoneen avustuksella.

- Aihe sopii hyvin sekä jatko-opintoihini että työhöni. Kurssi tuntuu intensiiviseltä, mutta erittäin kiinnostavalta. 20 päivän kurssin aikana ehtii saada melkein lukukauden verran opetusta, hän kertoo tyytyväisenä.

Kavatzasilla on ammatillisten näkökohtien lisäksi muitakin tavoitteita kurssin suhteen.

- Haluan tutustua muiden maiden metsäalan väkeen ja pitää heihin yhteyttä kurssin jälkeenkin: kansainväliset verkostot ovat alalla tärkeitä. Lisäksi toivon pääseväni tutustumaan Suomeen laajemminkin, sen kulttuuriin ja ihmisiin.

Kulttuuria metsätieteiden kesäkurssilaiset saivatkin runsain mitoin jo Hyytiälän retken aikana. Perinteisen saunan ja uinnin lisäksi he pääsivät taidehistorioitsija Hanna Johanssonin johdolla tutustumaan metsäaiheisiin suomalaisessa taiteessa Serlachiuksen museossa. Ja päätellen nuotioillan puheensorinasta ja naurunremakoista myös kansainväliset verkostot pääsivät lupaavasti käyntiin.

Luonnonmukainen maatalous kiinnostaa

Tänä vuonna toista kertaa järjestettävällä maatalousalan kesäkurssilla paneudutaan ekosysteemipalveluiden käsitteeseen, erityisesti niiden merkitykseen maataloudessa. Erityispainotuksena kurssilla on luonnonmukainen maatalous.

- Kurssi on herättänyt laajaa kiinnostusta, osallistujia on 19 kymmenestä eri maasta. Monipuolinen ohjelma koostuu luentojen lisäksi asiantuntijahaastatteluista, ekskursioista, kenttätöistä, laboratoriodemonstraatioista, ryhmätöistä sekä seminaareista, Laura Kihlström maataloustieteiden laitokselta sanoo.

Kihlströmin mukaan kesäkurssit ovat kansainvälisille opiskelijoille myös erinomainen tapa tutustua tiedekuntaan: täällä hyvin viihtyvät voivat hakea pidemmäksi aikaa kansainvälisiin maisteriohjelmiin.

- Nytkin yksi opiskelija osallistuu kesäkurssille varta vasten tutustuakseen alaan ja tiedekuntaan, ennen kuin tekee päätöksen MENVI-maisteriohjelmaan hakemisesta.

Teksti ja kuva: Sanna Schildt

Tutustu Helsinki Summer Schooliin
Metsätieteiden ja maataloustieteiden yhteinen päätösseminaari 23.8.2011
Kuvia metsätieteiden kesäkurssin retkestä Hyytiälään tiedekunnan Facebook-sivuilla