Tiedekunnan uutiset Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

VITRI:n kenttäkurssi Niilin itäisillä valuma-alueilla

Viikin tropiikki-instituutti (VITRI) järjesti Sudanissa kahden viikon intensiivikurssin, jonka aiheena oli Niilin itäisten valuma-alueiden hoito ja käyttö. Maastoretkeilyn ja ryhmätöiden kohteena oli Etiopian vuoristoista Niilin pääuomaan virtaava Atbara-joki.

Kyseessä oli nyt jo viides CIMO:n North-South-South -ohjelman alla toteutetuista kenttäkursseista, joita VITRI on järjestänyt kestävän maankäytön alalla joko Sudanissa tai Etiopiassa, vuosittain hieman eri teemoja painottaen. Kumppaneina ovat olleet Sudanissa Khartumin yliopiston metsätiedekunta ja Etiopiassa Hawassan yliopistoon kuuluva Wondo Genetin metsäinstituutti.

Osanottajia oli tällä kertaa noin 30 Sudanista, Etiopiasta ja Suomesta. Dekaani Marketta Sipi seurasi opetusta tiiviisti ja toimi myös puheenjohtajana kurssin Khartumin yliopiston metsätiedekunnassa pidetyllä luento-osuudella. Kurssin johtajana oli professori Markku Kanninen.

Vastuuta paikallisille

Sudan sopii erinomaisen hyvin kuivien trooppisten alueiden maankäytön opetuskohteeksi. Maan itäosissa erityinen ongelma on kestämätön koneellistettu maatalous, joka on johtanut satojentuhansien hehtaarien alueella metsien häviämiseen ja maaperän köyhtymiseen. Tilannetta on pahentanut yli miljoonan pakolaisen saapuminen alueelle naapurimaista Etiopiasta ja Eritreasta 1980-luvulta lähtien.

Viimeisten parinkymmenen vuoden ajan on Itä-Sudanissa kuitenkin saatu myös myönteistä kehitystä aikaan, kun vastuuta maa-alueiden kunnostamisesta ja metsien hoidosta on siirretty sekä pakolaisille että myös alkuperäiselle pienviljelijäväestölle. Kurssilla voitiin käyttää opetusmateriaalina VITRI:n Sinisen Niilin alueella yli kymmenen vuoden ajan toteuttamien peltometsäviljelyn ja osallistavan metsäsuunnittelun tutkimushankkeiden tuloksia. Vuonna 2010 käynnistynyt, Suomen ulkoministeriön rahoittama ja VITRI:n yhdessä NIRAS-konsulttiyhtiön kanssa Sinisen Niilin alueella toteuttama Itäisen Niilin paikallisyhteisöpohjainen valuma-alueiden suojelu -projekti tarjosi myös kurssille runsaasti taustamateriaalia.

Kurssin ryhmätöiden yhtenä aiheena oli naisten asema luonnonvarojen hoidossa ja käytössä. Opettajana tässä toimi Sudanin maatalousopetuksen hyväksi pitkän päivätyön tehnyt dosentti Leena Kirjavainen. Myös veden käyttöä selvitettiin sekä keinokasteluprojekteissa että sateenvaraisilla alueilla, joilla pintaveden keruu erilaisin menetelmin on tärkeää.

Etelä-Sudan mukaan

VITRI:n toteuttaman, CIMO:n North-South-South -ohjelmaan kuluvan projektin jatkorahoitus on nyt varmistettu kahdeksi seuraavaksi vuodeksi. Opetuksessa painotetaan jatkossa entistä enemmän ilmastonmuutoksen vaikutuksia Afrikassa ja niihin sopeutumista maankäytön suunnittelun avulla. Uudeksi kumppanimaaksi tulee Etelä-Sudan, jossa yhteistyöorganisaationa on Ylä-Niilin yliopisto. Tämä on erityisen tervetullutta siksi, että kyseisen yliopiston kanssa VITRI:llä on jo käynnissä ulkoministeriön HEI-ICI -ohjelmaan kuuluvan, vuonna 2008 alkaneen tukiprojektin kolmas vaihe. Siinä on keskitytty kestävän maankäytön ja erityisesti peltometsäviljelyn opetuksen kehittämiseen Etelä-Sudanin kuivia alueita varten.

Teksti: Olavi Luukkanen
Kuva: Mustafa Fahmi