Tiedekunnan uutiset Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Lasten luontosuhde kiinnostaa maailmalla

Puutarha-agronomi Taina Laaksoharjun artikkeli Children´s Relationship to Plants among Primary School Children in Finland herättää kiinnostusta kansainvälisillä tiedesivustoilla. Lasten luontosuhteesta väitöskirjaa maataloustieteiden laitokselle tekevän Laaksoharjun artikkeli oli puutarha-alan tiedejulkaisu HortTechnologyn syyskuun 2010 luetuin artikkeli. Huhtikuussa 2011 artikkelista julkaistu tiedote on levinnyt tiedeuutisia julkaiseville sivustoille ympäri maailmaa.

- Artikkelin saama huomio kertoo siitä innostuksesta, joka nykyään erityisesti Yhdysvalloissa, Australiassa ja Englannissa kohdistuu lasten luontosuhteeseen. Ollaan huolestuneita siitä, että lapset istuvat liikaa tietokoneella. Artikkeli sattui sopivasti tähän keskusteluun, Laaksoharju analysoi.

Laaksoharju tarkasteli yhdessä MTT Erja Rappen kanssa toteuttamassaan tutkimuksessa 9-10-vuotiaiden lasten luontosuhdetta. Lapsille tehdyllä kyselytutkimuksella tutkittiin luontosuhteen eroja kaupungissa ja maaseudulla kasvaneiden lasten välillä sekä tyttöjen ja poikien välillä.

Tutkimuksen mukaan maalaisympäristössä kasvaneilla lapsilla oli tiiviimpi suhde luontoon kuin kaupunkilaislapsilla. He arvioivat kykynsä tunnistaa puita paremmaksi kuin kaupunkilaislapset ja vastasivat kaupunkilaislapsia useammin ajattelevansa, että ihminen on osa luontoa.

Myös sukupuolten väliltä löytyi eroja. Tytöt olivat poikia kiinnostuneempia oppimaan uusia asioita kasveista ja osoittivat ylipäänsä suurempaa kiinnostusta kasveihin. Poikien kiinnostus oli vähäisempää, ja jopa yli 30 prosenttia pojista arveli pystyvänsä tarvittaessa elämään ilman kasvillisuutta. Pojat arvostivat kasveja lähinnä elinolosuhteiden tarjoajina ja ravinnon lähteinä, tytöt arvostivat myös kasvien kauneutta.

Tutkijat arvioivat, että lasten luontosuhdetta voitaisiin vahvistaa esimerkiksi kouluopetuksen keinoin. Lapsille voitaisiin järjestää kouluissa luontokokemuksia, kuten puutarhatoimintaa.

Lasten luontosuhteen tutkimus on ollut Suomessa vähäistä. Laaksoharjun mielestä on tärkeää tehdä aiheesta lapsikeskeistä tutkimusta, eikä vain kysyä aikuisilta, mikä heidän mielestään on lapsille parhaaksi.

-Lasten luontosuhteen kehittämiseksi ei voida tehdä mitään, jollei tunneta lasten luontoon liittyviä toimintatapoja ja heidän käsitystään luonnonympäristöstään. Olisi hyvä jos Suomessakin lasten luontosuhde olisi enemmän esillä. On vahingollista, jos luontosuhde jää vajavaiseksi, Laaksoharju pohtii.

Luontosuhde ja luonnossa leikkiminen on aiemmissa tutkimuksissa todettu tärkeäksi lapsen henkiselle ja fyysiselle kehitykselle.

Teksti: Sonja Lindroos
Kuva: Tuuli Erkko

Tutustu artikkeliin