Tiedekunnan uutiset Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Tietoa ja viihdettä Tiedekuntailtapäivässä

Hyvä opettaja Minna AutioMaatalous-metsätieteellisen tiedekunnan keväistä Tiedekuntailtapäivää vietettiin toista kertaa 9.5.2011. Viime vuoden tapaan tilaisuudessa julkistettiin vuoden Hyvä opettaja sekä vuoden 2010 parhaasta väitöskirjasta palkittava tiedekuntalainen.

Ansiokkaasta toiminnasta yliopiston opettajana jaettavan Hyvä opettaja -palkinnon pokkasi tänä vuonna yliopistonlehtori Minna Autio taloustieteen laitokselta. Autiota ehdotti palkittavaksi opiskelijajärjestö Oikos ry.

Tunnustuksesta ilahtunut Minna Autio luonnehti työtään yliopistonlehtorina ”pelinrakentajan paikaksi”, jossa ehtii olla mukavasti tekemisissä opiskelijoiden kanssa. Hän kiitteli opiskelijoita innokkuudesta ja energisyydestä. Opiskelijoiden arvostamaa ja ehdotuksessaan kiittelemää tapaa antaa palautetta hän pitää tärkeänä sekä opettajalle että opetettaville.

- Joskus kiireen keskellä tuntuu, ettei palautteelle jää aikaa, mutta ei se lopulta vaadi muuta kuin hetken istahtamisen ja miettimisen. Palaute näkyy selvästi opiskelijoiden osaamisessa, hän painotti.

Alun perin tutkijan työhön panostamaan pyrkinyt Autio kertoi kiinnostuneensa pedagogisista asioista matkan varrella yhä enemmän. Onneksi molemmat voi yhdistää.

-Uskon, että tutkijan intohimo näkyy myös hänen työssään opettajana.

Vuoden väitöskirjapalkinto Kristiina Karhulle

Vuoden 2010 parhaana väitöskirjana palkittiin MMT Kristiina Karhun metsäekologian alan työ Temperature sensitivity of soil organic matter decomposition in boreal soils, suomeksi "maaperän orgaanisen aineen hajotuksen lämpötilaherkkyys boreaalisessa maaperässä".

Boreaalisen vyöhykkeen maaperän orgaaninen aines on merkittävä hiilivarasto. Tietoa sen muutoksista ja herkkyydestä ympäristötekijöille tarvitaan ilmastonmuutoksen ennustemalleissa. Karhun tutkimuksessa orgaanisen aineksen lämpötilaherkkyyttä tutkittiin laboratorio- ja maastokokein.

- Työ vaati maaperämikrobiologian, orgaanisen kemian, isotooppitutkimuksen ja maaperämallinnuksen osaamista, menetelmien kehittämistä ja tieteidenvälistä yhteistyötä. Vastaväittäjä piti tuloksia merkittävinä ja innovatiivisina. Niillä voidaan parantaa ennusteita biosfäärin takaisinkytkentämekanismeista ilmaston lämmetessä, perusteluissa kerrottiin.

Kristiina Karhu ei päässyt itse palkintoaan noutamaan, sillä hän on parhaillaan tutkijatohtorina Iso-Britanniassa Exeterin yliopistossa.

Sekä Hyvä opettaja -palkintoon että väitöskirjapalkintoon kuuluu tiedekunnan myöntämä tuhannen euron stipendi.

Tiedekuntailtapäivän ohjelmassa oli myös uusien professorien ja yliopistonlehtorien esittely, taiteen maisteri ja emeritusprofessori Antti Ahlströmin kiinnostava katsaus ruokaan taiteessa ja kuvissa sekä näyttelijä Outi Mäenpään viihdyttävä Viesti persoonalla -esitys, joka herätteli yleisöä ajattelemaan omaa viestintäänsä niin työmaalla kuin kotonakin.

Teksti ja kuva: Sanna Schildt