Tiedekunnan uutiset Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Ympäristöalan väitöskirjapalkinto Mari Rauliolle

Ympäristötieteellinen seura on palkinnut ETT Mari Raulion väitöskirjan vuosien 2009–2010 Suomen parhaana ympäristöalan väitöskirjana. Joulukuussa 2010 tiedekunnasta väitellyt Raulio teki biofilmien torjuntaa käsitelleen väitöskirjansa "Ultrastructure of Biofilms Formed by Bacteria from Industrial Processes" elintarvike- ja ympäristötieteiden laitoksen mikrobiologian osastolla.

- Mukavalta tuntuu, oikein kiva tunnustus, Raulio toteaa palkinnostaan.

Väitöksessään Raulio tutki uusia ja ympäristöystävällisempiä keinoja, joilla voitaisiin estää teollisuuden laitteistojen pintoihin tarttuvien biofilmien muodostumista. Mikrobiyhteisöjen muodostamat biofilmit ovat teollisuuslaitteille vahingollisia, sillä ne voivat muun muasssa heikentää laitteiden toimintakykyä ja lyhentää niiden käyttöikää. Biofilmikasvustojen poistoon ja ehkäisyyn on perinteisesti käytetty ympäristölle vaarallisia kemikaaleja, kuten biosidejä.

Raulio esittää tutkimuksessaan vaihtoehtoiseksi torjuntamuodoksi mikrobien tarttumista vähentävien pinnoitteiden käyttöä. Hän toivoo tutkimuksensa antavan eväitä muutokseen.

- Toivottavasti tulevaisuudessa mietitään ympäristöystävällisempiä biofilmin torjuntakeinoja. Olisi hyvä, jos kemikaalien käytöstä voitaisiin luopua tai niiden käyttöä vähentää, tutkija sanoo.

Palkinnonsaajan valinnut Ympäristötieteellisen seuran kolmihenkinen raati oli valinnassaan yksimielinen.

- Väitöskirjalla on laajaa tieteellistä, taloudellis-teknistä ja ympäristöllistä merkitystä. Väitöskirjatyössä on saavutettu useita merkittäviä biolikaantumisilmiöihin liittyviä innovaatioita ja ratkaisumalleja teollisuuden tarpeisiin. Kyseiset innovaatiot parantavat teollisuusprosessien energiataloutta ja mahdollistavat voimakkaiden, ympäristöä rasittavien biosidien välttämisen biolikaantumisongelman hallinnassa, raati perustelee palkinnon myöntämistä.

Palkinto luovutettiin perjantaina 6.5. Ympäristötieteen päivillä Turussa. Palkinnon myöntävän Ympäristötieteellisen seuran toiminnan tarkoituksena on edistää ympäristötieteellistä tutkimusta ja levittää tutkimukseen perustuvaa tietoa ympäristöstä, ympäristönsuojelusta ja suojelussa käytettävistä keinoista. Seura jakaa 500 euron arvoisen väitöskirjapalkinnon kahden vuoden välein järjestämiensä Ympäristötieteen päivien yhteydessä. Väitöskirjakilpailuun saivat osallistua kaikki 1.1.2009–31.12.2010 välisenä aikana ympäristötieteelliseltä tutkimusalalta väitelleet.

Teksti: Sonja Lindroos
Kuva: Antti Pietarinen