Tiedekunnan uutiset Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Maatalousalan toimijoilta lahjoitus Helsingin yliopiston Tulevaisuusrahastoon

Maatalousekonomian professori John Sumelius on kerännyt mittavan lahjoituksen Helsingin yliopiston Tulevaisuusrahastolle.

Lahjoittajia ovat Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden säätiö, Stiftelsen William Thuring säätiö, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund (Ruotsinkielisten maataloustuottajain keskusliitto), Stiftelsen Tre Smeder säätiö ja Svenska lantbrukssällskapens förbund liitto. Yhdessä ne ovat lahjoittaneet huomattavan summan Helsingin yliopiston Tulevaisuusrahastoon.

– Säätiöllämme on paljon toimintaa Uudellamaalla ja siksi meistä tuntui luontevalta tehdä lahjoitus juuri Helsingin yliopistolle, sanoo Jordfonden-säätiön puheenjohtaja, maatalousneuvos Marcus H. Borgström.

Borgström on itse valmistunut maatalousekonomian maisteriksi Helsingin yliopistosta, ja hän on ylläpitänyt yhteyksiä yliopistoon myös valmistumisensa jälkeen.

– Työskentelin kaksi vuotta valmistumiseni jälkeen silloisen maatalousekonomian professorin Nils Westermarckin assistenttina.

Siteet yliopistoon ovat edelleen vahvat. Borgström on nimittäin Helsingin yliopiston ruotsinkielisen toiminnan toimikunnan jäsen. Toimikunnan puheenjohtajana toimii ministeri Pär Stenbäck.

– Toimikunnan ansiosta yhteistyö yliopiston ja sen toimintaympäristön välillä pysyy aktiivisena, sanoo Borgström.

Jordfonden-säätiön ensisijainen tehtävä on myöntää lisärahoitusta maanviljelijöille sukupolvenvaihdosten ja vastaavien tilanteiden yhteydessä.

Säätiön kattojärjestön, Svenska småbruk och egna hem Ab:n, toimitusjohtaja Håkan Fagerström sanoo, että tavallisimmin lainoitetaan nuoria maanviljelijöitä, jotka ostavat maata itselleen, usein kotitilansa.

– Rahoitamme myös lukuisia muita hankkeita mm. toisen ja kolmannen asteen koulutuksen – kuten Axxell-ammattikoulun ja Ammattikorkeakoulu Novian – puitteissa. Hankkeiden tulee kuitenkin liittyä luonnonvara-alan koulutukseen.

Säätiö osallistuu myös Inkoossa sijaitsevan Västankvarnin koetilan rajoitukseen ja tukee metsätaloutta useiden ajankohtaisten hankkeiden kautta.

Professori John Sumelius kiittää säätiöitä niiden anteliaisuudesta. Samalla hän kertoo tämänhetkisestä tilanteesta maataloustieteiden laitoksella Viikissä:

– Helsingin yliopistosta valmistuu 40–60 agronomia vuosittain. Luku on pienentynyt, mutta toisin kuin luullaan, kysyntä on pysynyt samana. Asiantuntijoiden tarve alalla vain lisääntyy. Maanviljelijöiden määrä vähenee ja tilakoko kasvaa, ja siksi tarvitaan ulkopuolisia virkamiehiä ja neuvojia auttamaan viljelijöitä asiantuntemuksellaan.

Teksti: Nadine Aschan
Käännös: aac global
Kuva: Ari Aalto