Tiedekunnan uutiset Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Onnea, vastavalmistuneet!

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan keväistä valmistumisjuhlaa vietettiin jälleen perjantaina 8.4. Yliopiston juhlasalin perinteikkäissä puitteissa tiedekunnan onnittelut kukkineen vastaanotti ystävien ja perheenjäsenten aplodeeratessa 68 tohtoria, maisteria ja kandidaattia. Mukana oli useita kansainvälisistä maisteriohjelmista valmistuneita.

Vastavalmistuneen puheen pitänyt MMM Heli Paatela muisteli ja summasi puheessaan opintoaikojaan. Tuore metsänhoitaja arvostaa tutkinnossaan sekä perinteitä että uudistumiskykyä.

- Vaikka maatalous-metsätieteellinen tiedekunta on perinteisten alojen tiedekunta, perustuuhan se peruselinkeinoihimme, elää se siltikin ajan hermolla. Tiedekunnan kyky yhdistää talous- sekä luonnontieteitä vahvalla kansainvälisellä otteella kotimaan talouden kestävään kehittämiseen tähdäten toimi houkuttimena opiskelupaikkaa valitessani. Omalta osaltani tiedekuntamme lunasti nämä opinto-oppaassaan ja tiedotustilaisuuksissaan antamansa lupaukset ja tarjosi minulle juurikin sen mitä tulin hakemaan: persoonallisen, kansainvälisesti kilpailukykyisen metsätalouden koulutuksen, Paatela sanoi.

Heli Paatela kannusti nyt yliopistosta työelämään suuntaavia opiskelutovereitaan pyrkimään uusiin ja luoviin ratkaisuihin, jollaisia yhä nopeammin muuttuvassa maailmassa tarvitaan.

- Omille aloillemme astuvina nuorina kykyinä meidän ei kuulu tehdä, kuten aina on tehty, sillä voimme tehdä kuten kukaan ei ole vielä tehnyt. Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta on opettanut meille kyvyn yhdistää perinteisiä tieteenaloja ja valjastaa erilaiset tiedecocktailit uusien haasteiden taltuttamiseen. Ratkaisunmuodostamiskyky ja luova ajattelu kumpuavat aidosta halusta ja kiinnostuksesta ymmärtää syyt ja niiden seuraukset. Kysykäämme siis useammin ”miksi” ja hyväksykäämme vastaukseksi harvemmin ”koska me ollaan aina tehty näin”.

- Tiedekunta on kasvattanut meistä ongelmanratkaisijoita: Pyrimme tasapainoon luonnonvarojen ja talouden välillä sekä painimme kestävän kehityksen ja ilmastonlämpenemisen parissa sekä luonnonsuojelun ja sen varojen tehokkaamman hyödyntämisen kanssa, pyrkien jatkuvasti ympäristön ja ihmisen hyvinvoinnin kasvattamiseen. Ristiriitojen maaperä kasvattaa innovatiivisia osaajia, maisteri pohdiskeli.

Myös juhlapuhuja, professori Eero Puolanne painotti tiedekunnan ja sen kasvattien merkitystä tulevaisuuden haasteissa.

- Maatalous, metsätalous, elintarvikkeet, ympäristö, kulutus. Jos teidän sukupolvenne löytää ratkaisut kääntää nämä sektorimme oikeille urilleen maapallon kestävyyden palauttamiseksi, maailma pelastuu. Seuraavalle sukupolvelle sitä mahdollisuutta ei ehkä enää samalla tavalla annetakaan, mutta he kyllä jatkavat teidän työtänne, Puolanne sanoi.

Professori lähetti valmistuneet matkaan luottavaisin mielin.

- Vuosien kokemuksella voin sanoa, että nykynuori on selkeä, suora, mutta kohtelias ja muut huomioon ottava, esiintymiskykyinen ja valmis tuomaan perustellen näkemyksensä esille. Kun nämä yhdistetään kehittymässä olevaan ammattitaitoonne, on paketti valmis, hän kiitteli.

Puhujat toivoivat, etteivät valmistuneet työelämään siirryttyäänkään unohtaisi alma materiaan. Alumneina heillä on helppo yhteys uusimpaan tietoon jatkossakin. Juhliakaan unohtamatta: Tiedekunnan seuraava promootio pidetään taas kolmen vuoden kuluttua.

Teksti ja kuva: Sanna Schildt