Tiedekunnan uutiset Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Tiedekunnan uusi verkko-osoite käyttöön

Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan verkkosivut ovat siirtyneet tiedekunnan omalta palvelimelta yliopiston yleisille palvelimille. Tästä johtuen tiedekunnan verkko-osoite on muuttunut.

Siirron yhteydessä sivuja on uudistettu hieman, mutta alasivut löytyvät pääsääntöisesti samalla logiikalla kuin ennenkin. Osa edellisvuosien uutisista ja tiedotteista puuttuu vielä uusilta sivuilta, mutta ne siirretään mahdollisimman pian.

Vanhoilta sivuilta on uudelleenohjaus uusille sivuille, eli vanhalla osoitteellakin sivut löytyvät vielä jonkin aikaa. Tiedekunnan sivuille muualta johtavat linkit kannattaa kuitenkin päivittää uusiin mahdollisimman nopeasti, ettei vanhojen sivujen poistuessa synny tietokatkoksia.Uudet osoitteet ovat:
suomi: www.helsinki.fi/mmtdk
ruotsi: www.helsinki.fi/af-fakulteten
englanti: www.helsinki.fi/af-faculty

Tiedekunnan laitosten verkko-osoitteisiin uudistus ei vaikuta mitenkään. Laitosten osoitteet ovat vuoden 2010 alusta olleet:
Maataloustieteiden laitos: www.helsinki.fi/maataloustieteet
Metsätieteiden laitos: www.helsinki.fi/metsatieteet
Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos: www.helsinki.fi/elintarvike-ja-ymparisto
Taloustieteen laitos: www.helsinki.fi/taloustiede

Lisätietoja: Sanna Schildt sanna.schildt@helsinki.fi , 050 576 2888 ja Outi Valkama outi.valkama@helsinki.fi