Tiedekunnan uutiset Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Elintarviketieteilijät ja teollisuus pyöreän pöydän ääressä

Elintarviketeollisuudessa eletään mielenkiintoisia aikoja: Yritykset ovat kansainvälistyneet vauhdilla, ruoan laatu ja sen turvallisuus puhuttavat ihmisiä verkossa ja lehtien palstoilla, arjen ruoanlaittoon kaivataan yhä uusia, helpottavia innovaatioita. Eläkepommikin tikittää. Töihin tarvitaan osaavia alan ihmisiä, joilla olisi myös johtajuustaitoja sekä kiinnostusta kansainvälisessä ympäristössä toimimiseen. Teollisuuden mukaan heistä on kuitenkin jatkuvasti pulaa ja katseet kääntyvät yliopiston suuntaan.

Elintarviketeollisuuden suurten yritysten ja yliopiston edustajat kokoontuivat Viikissä 2.2. pyöreän pöydän ääreen keskustelemaan alan koulutuksesta ja yhteiskunnan tulevaisuuden tarpeista.

Alan osaajia koulutetaan Helsingin yliopistossa erityisesti maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan elintarvike- ja ympäristötieteiden laitoksella sekä eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa. Elintarviketeollisuuden toiveet otetaan huomioon opetusta ja tutkimusta suunniteltaessa, onhan yliopiston pysyttävä ajan hermolla yhteiskunnassa näkyvien suurten linjojen suhteen.

- Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitoksella on kymmenen elintarvikepuolen professoria. Professuureja on tullut ja tulossa hakuun lähivuosina useita ja koska yliopiston käytännön mukaan tällaisissa tapauksissa professuurin alan ajankohtaisuus ja suuntaaminen harkitaan aina uudelleen, nyt on mitä parhain mahdollisuus muokata elintarviketieteiden opetusta, viljateknologian professori Hannu Salovaara kertoi puheenvuorossaan.

Työryhmä jatkaa pohdintaa

Tiedekunnassa on ollut käytössä tuotepohjainen jako liha-, maito- ja viljateknologiaan, mutta monissa maissa on siirrytty kohti uudenlaisia kokonaisuuksia. Ruotsin maatalousyliopistossa uusina aloina ovat esimerkiksi Animal Food Science ja Plant Food Science. Uudenlaiset kokonaisuudet hyödyntävät tehokkaammin yhteiskunnassa nousussa olevaa kiinnostusta ruokaan, ruoanlaittoon ja ravinnon turvallisuuteen.

- Ruoka puhuttaa, mutta se ei näy meillä hakijamäärissä. Ehkä elintarvikealan houkuttavuutta voitaisiin lisätä nuorten keskuudessa nostamalla selvemmin esille suomalaiset vahvuudet, kuten ruoan puhtaus, luonnollisuus, kotimaisuus ja turvallisuus, Salovaara pohti.

Elintarviketeollisuuden edustajia kutsuttiin mukaan työryhmään, jossa alan opetuksen tulevaisuutta suunnitellaan. Kutsu otettiinkin ilolla vastaan ja työryhmä aloittaa toimintansa jo tänä keväänä. Elintarviketeollisuusliiton toivottiin jatkossa toimivan teollisuuden ja tutkimus- ja koulutussektorin vuoropuhelun edistäjänä.

-Suomalaisia elintarvikealan yrityksiä arvostetaan maailmalla niiden innovatiivisuuden vuoksi. Meidän on kuitenkin pärjättävä kovenevassa kilpailussa, ja toivomme saavamme Suomesta osaavia tulevaisuuden tekijöitä. Yhteistyö yliopistomaailman kanssa tarjoaa mahdollisuuden kehittää alan opetusta ja tutkimusta kaikkia hyödyttävällä tavalla, Valion tuotekehitysjohtaja Tuomas Salusjärvi painotti.

- Myös me olemme mielellämme mukana keskustelemassa elintarvikealan opetuksen kehittämisestä. Liha-ala kaipaa lihateknologeja, mutta alalla on imagohaasteita. Opiskelijat ovat fiksuja ja tiedostavia – haluaisimmekin kutsua heidän mukaan kehittämään alaa sisältä päin, henkilöstöjohtaja Sirpa Laakso HK Scanilta kertoi.

Teksti ja kuva: Sanna Schildt