Tiedekunnan uutiset Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Tropiikkiopintoihin avarampia näköaloja

Metsätieteiden laitoksella trooppisen metsänhoidon professorina aloitti vuoden alusta MMT Markku Kanninen. Kanninen on suomalaisen ilmastonmuutostutkimuksen pioneereja ja ollut mukana perustamassa monitieteisiä ilmastonmuutokseen ja trooppisiin metsiin liittyviä tutkimusohjelmia sekä kotimaassa että ulkomailla.

Helsingin yliopiston silloisella ympäristönsuojelun laitoksella opintonsa aloittanut ja metsätieteiden puolelta väitellyt Kanninen haluaa tuoda Suomen ja metsätieteiden laitoksen hyödyksi pitkän kansainvälisen uransa hedelmät. Monivuotiset työpestit Suomalaisen ilmakehämuutoksen tutkimusohjelma SILMUssa, vararehtorina Costa Ricassa sijaitsevan, Etelä-Amerikkaa laajemmin palvelevan CATIE-yliopiston ja sittemmin tutkimusjohtajana Kansainvälisen Metsäntutkimuslaitoksen CIFORin palveluksessa opettivat Kanniselle, ettei alan kysymyksiä ei voi katsoa kapeasti ainoastaan metsänhoidon kautta.

- Opiskelijoiden on saatava laaja kokonaiskuva metsien ja yhteiskunnan suhteesta. Kehitysmaissa toimittaessa asiantuntijat joutuvat ottamaan kantaa hyvinkin monenlaisiin asioihin: Metsät tarjoavat paitsi puuta, myös ekosysteemipalveluja ja virkistystä. Usein törmätään myös erilaisiin metsiin ja niiden käyttöön liittyviin ristiriitoihin ja konflikteihin.

- Esimerkiksi trooppisten metsien häviämisestä puhuttaessa ei voida jättää ihmistä pois kuvioista. Alkuperäiskansalla ja suuryrityksellä on hyvin erilaiset intressit metsien suhteen – tarvitaan siis muutakin kuin biologiaa ja ekologiaa, jotta voidaan todella edistää trooppisten luonnonvarojen kestävää käyttöä, Kanninen painottaa.

Metsätieteiden laitoksella ja Viikin Tropiikki-instituutissa on meneillään opinto-ohjelman uudistus. Tuore professori haluaa suunnata opetusta niin, että voidaan tuoda koko alan temaattinen ja maantieteellinen skaala opiskelijoiden ulottuville – Siten, että toisiinsa kietoutuvat ilmastonmuutokseen ja trooppisiin metsiin liittyvät uudet kysymykset yhdistyisivät kiinnostavaksi kokonaisuudeksi.

- Opetuksen tulee vastata muuttuvan työelämän tarpeita. Alan osaajille on yhä kasvavassa määrin kysyntää kehitysmaissa.

Toiveissa koulutusviennin edistäminen

Heti tänä keväänä Kanninen opettaa kahta uutta kurssia, ilmastonmuutokseen ja trooppisiin metsiin sekä istutusmetsätalouteen liittyen. Hän toivoo voivansa kehittää edelleen VITRIn kansainvälisyyttä eri tasoilla. Siihen onkin mitä parhaimmat edellytykset hänen edellisissä tehtävissään hankkimiensa laajojen verkostojen ansiosta.

- Systemaattista yhteistyötä eurooppalaisten yliopistojen kesken tulisi kehittää. Siten opiskelijoilla olisi esimerkiksi opiskelijavaihdon kautta mahdollisuus hakea kunkin erikoisalan parasta osaamista parhailta opettajilta. Toinen, enemmän resursseja vaativa suunnitelma on koulutusviennin lisääminen: Esimerkiksi ilmastonmuutokseen ja luonnonvarojen kestävään käyttöön liittyvälle koulutukselle on valtava tarve kehitysmaissa.

Jo koulupoikana ekologiasta, ympäristöongelmista ja tropiikista innostunutta Kannista kiinnostaisi tutkia – mikäli aika antaa myöten – ilmastonmuutosta sopeutumisen näkökulmasta.

-Ilmastonmuutoksesta puhuttaessa Suomessa keskitytään usein hiilensidontaan liittyviin kysymyksiin. Minua kiinnostaa se, miten ekosysteemit voivat auttaa ilmastonmuutoksen sopeutumisessa: Miten vaikkapa metsät voivat toimia puhtaan veden turvaamisessa? Olen mukana YK:n ilmastosopimuksen alaisen sopeutumisrahaston johtokunnassa, aitiopaikalla kuulemassa millaiset kysymykset ovat pinnalla ja mistä meillä puuttuu tietoa, Kanninen kertoo.

Teksti ja kuva: Sanna Schildt

Professori Markku Kannisen yhteystiedot: markku.kanninen@helsinki.fi, 09 19158133