Tiedekunnan uutiset Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Geenimuunteluun liittyvät päätökset tehtävä tieteellisen tutkimuksen pohjalta

Professori Teemu Teeri tutkimuskohteidensa keskellä.Tiistaina 18.1. eduskunnalle jätetyn, tieteellistä argumentointia puolustavan adressin allekirjoitti mittava joukko tiedeväkeä.

Geenimuuntelu herättää tunteita ja keskustelua. Avoin keskustelu on hyvästä, mutta ongelma aiheeseen liittyviä päätöksiä tehtäessä muodostuu siitä, että liian usein poliittiset tai tunneperäiset motiivit puetaan tieteellisiksi väitteiksi. Vaikka kasvinjalostustutkijoiden ylivoimaisesti suuri enemmistö on keskenään samoilla linjoilla geenimuuntelun eduista, kovaääninen ja kirjava vastustajien joukko saa paljon palstatilaa. Tutkijoiden näennäinen eripura hämmentää päätöksentekijöitä ja suurta yleisöä

- Olemme huolissamme siitä, että geenimuunteluun liittyviä poliittisia päätöksiä, kuten parhaillaan vireillä oleva lakiehdotus muuntogeenisen tärkkelysperunan tuotantoedellytyksistä Suomessa, tehdään hatarin tai virheellisin perustein. Päätöksenteon on perustuttava tutkimukseen, toinen adressin alullepanijoista, kasvinjalostustieteen professori Teemu Teeri maataloustieteiden laitokselta painottaa.

- Tarkoitus ei ole ottaa kantaa geenimuuntelun puolesta tai sitä vastaan, vaan korostaa tieteelliseen argumentoinnin merkitystä.

Adressin mukaan geenimuunneltujen kasvien viljelyn liian tiukalle rajoittamiselle ei ole tieteellisiä perusteita. Kasvinjalostuksessa on kiinnitettävä huomiota tuloksiin ja itse kasvilajikkeiden ominaisuuksiin eikä menetelmiin, joilla ne on kehitetty. Geenimuuntelun vastustajat ovat esittäneet huolensa muun muassa siitä, että uusista, ”luonnottomasti tuotetuista” lajikkeista saattaa levitä vieraita geenejä ympäristöön. Esimerkiksi rikantorjunta-aineiden sietokyvyn leviämisen kohdalla tutkijat ovat kuitenkin sitä mieltä, että pelko on vahvasti liioiteltu.

Tutkijoille geenimuuntelu on kasvinjalostuksen tekniikka siinä missä perinteisetkin jalostustavat, kuten risteytys. Kaikissa menetelmissä on samanlaiset riskit.

- Olen haastanut geenimuuntelun vastustajia löytämään menetelmästä sellaisen riskin, jota vastaavaa ei olisi perinteisissä menetelmissä. Sellaista ei ole löytynyt. Haluttua lopputulosta etsittäessä yllätyksiä voi tulla, olipa kyseessä geenimuuntelu tai lajien välinen risteytys. Silti geenimuuntelun yhteydessä puhutaan riskeistä, perinteisten menetelmien kohdalla ei.

Teemu Teeri on usein käyttänyt havainnollistamiseen viime vuosina suosiotaan huimasti kasvattanutta pensasmustikkaa, joka saatu aikaan risteyttämällä amerikkalainen pensasmustikka juolukan kanssa.

- Periaatteessa pensasmustikasta voisi juolukan kautta levitä amerikkalaisgeenejä metsiimme. Mutta koska kyseessä ei ole geenimuuntelulla aikaansaatu laji, kukaan ei ole vaatimassa riskianalyysejä tai selvityksiä, Teeri kertoo.

Ilmastonmuutos ja maailman väestön kasvu tekevät kasvinjalostustieteestä merkittävän pelaajan tulevaisuuteen valmistauduttaessa. Geenimuuntelu on perinteisten menetelmien rinnalla tärkeä työkalu kasvinjalostajille, ja siksi siihen liittyvässä päätöksenteossa on keskeistä pitää kiinni tieteen tuloksista.

Adressin allekirjoitti 557 ihmistä, heidän joukossaan 140 professoria, seitsemän yliopiston dekaania, yhdeksän tutkimuslaitosjohtajaa, 12 yliopiston rehtoria, kaksi kansleria sekä lukuisia tohtoreita ja dosentteja.

- Allekirjoittaneiden määrä oli ilahduttavan suuri, mutta toisaalta enemmänkin meitä olisi voinut olla: Adressin pääsanoman – tieteellisen argumentionnin merkityksen päätöksenteon pohjana – luulisi olevan kaikille yliopistoihmisille tärkeä periaate, Teeri pohtii.

Teksti ja kuva: Sanna Schildt

Teemu Teeri puhui 13.1. Tieteen päivillä Helsingissä gm-ruoasta. Uutinen löytyy yliopiston verkkouutisista. Esityksen voi katsoa myös verkkovideona.