Tiedekunnan uutiset Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Tieteen päivät: Vihreissä ammateissa on tulevaisuus

Vastavalmistuneen piti MMM Sanna-Helena Rantala.Tieteen päivillä keskusteltiin 14.1. työn tulevaisuudesta. Suomalaisten koulutustaso nousee jatkuvasti, mutta riittääkö kaikille koulutusta vastaavaa, mielekästä työtä? Mistä saadaan uusia työpaikkoja, kun teollisuuden työvoimatarve vähenee?

Nuorisotutkimusverkoston tutkija Jaana Lähteenmaa on havainnut, että nuorille työn tärkein elementti on sen sisältö. Koulutetut nuoret eivät näe työtä velvollisuutena vaan ennemminkin haluavat toteuttaa sen kautta itseään. Korkeakoulutus ei kuitenkaan enää automaattisesti takaa hyvää työpaikkaa. Onneksi teollisuudesta poistuvien työpaikkojen tilalle on odotettavissa uusia paikkoja muun muassa kestävän kehityksen korkean tason ammattilaisille.

VATT:n vuoteen 2030 ulottuvan ennusteen mukaan uudet työpaikat syntyvät sosiaali- ja terveysalan ohella vihreissä ammateissa. Erikoistutkija Osmo Kuusi määritteli vihreissä ammateissa toimivien työskentelevän eri tavoin päästöjen ja jätteen määrän vähentämiseksi.

- Ennusteissa metsäsektorilla on erittäin keskeinen asema viimeaikaisista huonoista uutisista huolimatta. Kyseessä ei kuitenkaan ole perinteinen sellu- tai paperiteollisuus vaan uudet toimialat, kuten bioenergia ja puurakentaminen, Kuusi kertoi.

Osmo Kuusen mukaan tulevaisuudessa on erittäin suuri kansainvälinenkin kysyntä metsäalan konsulteista, jotka toimivat hiilinielujen, biodiversiteetin eli luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden asiantuntijoina.

- Tulevaisuudessa tälle alalle voi syntyä kymmeniätuhansia uusia työpaikkoja.

Muita uusia vihreän sektorin työpaikkoja syntyy VATT:n ennusteen mukaan vähemmän materiaalia sisältävien pakkausten kehitystyöhön, energiatehokkaiden koneiden ja laitteiden valmistukseen sekä ekoelämäntavan konsulteille. Myös ravinnon- ja bioenergian tuotannon parissa syntyy uusia työpaikkoja, erityisesti geenimuunneltujen kasvien tutkimukseen liittyen.

Teksti: Suvipäivikki Mikola